KONSTRUKTIVAN PRIJEDLOG: “Profesore” Bagariću, predložite vlastitu smjenu

Pohvala ludosti je djelo u kojemu veliki Erazmo Roterdamski na ironičan način govori o ograničenjima toga vremena. Mi ćemo se ovom prilikom osvrnuti na intelektualna ograničenja našega vremena i to u našoj, Hercegbosanskoj, županiji.

Svi oni koji prate politička zbivanja u našoj županiji upoznati su s činjenicom kako ova županija ima najmanji broj realiziranih mjera u 2015. godini, najmanji broj usvojenih zakona, nije usvojila program rada za 2015. godinu… Niti 2016. godina nije ništa bolja!!! U 2016. godini Skupština HBŽ nije usvojila program rada, niti je usvojila proračun, što je direktno kršenje zakona i poslovnika kojega je sama donijela.

Odgovoran za ovakvo stanje je Predsjednik Skupštine, Robert Bagarić, koji je po poslovniku dužan sazivati sjednice. Ali, sudeći po učinku, Bagariću je bitno samo da ga nazivaju predsjednikom. Bagarić je na konstituirajućoj sjednici slagao da je profesor povijesti pa je kasnije rekao da ipak nije. Bagarić je osoba koja nema kapacitet voditi najviše zakonodavno tijelo u županiji, o tomu u prilog govore i analize koje je napravio CCI.

Ali, kod ovakvih slučajeva uvijek postoji ono „ALI“ čiju cijenu svi plaćamo i još ćemo dugo plaćati. To „ALI“ stav je predsjednika HDZ-a BiH, Dragana Čovića, koji govori kako smo na dobrome putu. Gospodin Čović, ukoliko pogledamo njegovu imovinu, jest na dobrome putu, ali stanovnici ove županije nisu.

Stoga, ovom prilikom pozivamo „profesora“ Bagarića da sazove sjednicu Skupštine HBŽ i da predloži sam svoju smjenu. Jedino nas na taj način može dovesti na pravi put, put o kojemu priča njegov nadređeni.

Author Info

Pero Nikić

Nema komentara

Pošalji komentar