ANALIZA DJELOVANJA GRADSKE IZVRŠNE VLASTI  3

 

 Glede izjave Gradonačelnika Mostara da ostavlja  grad u gospodarski stabilnom stanju i da je urađeno mnogo za vrijeme njegovoga mandata, nastavljamo analizirati djelovanje Gradske izvršne vlasti u oblasti urbanih, komunalnih, ekoloških i društvenih djelatnosti. Ovaj tekst obuhvaća  dio neriješenih ili loše riješenih komunalnih problema u zadnjih osam godina.

Planiranje i gradnja komunalne infrastrukture

Od početaka parlamentarne demokracije i ustroja prve Izvršne vlasti u Mostaru, Gradska uprava i Javna komunalna poduzeća, nisu izradili niti jedan kratkoročni, a pogotovo ne dugoročni plan razvoja gradske urbane infrastrukture.

Financijska sredstva za gradnju i razvoj prometne i komunalne infrastrukture se, prema zakonskim odredbama, prikupljaju iz građevinskih i komunalnih naknada. Naknade su strogo namjenske i koriste isključivo za infrastrukturnu izgradnju, kao temeljnu pretpostavku urbanom razvoju grada. Međutim zadnjih osam godina trošenje ovih proračunskih sredstava  je uglavnom nenamjensko, netransparentno bez valjanih projekata i zakonskih procedura vezanih za javne nabave. Posljedica ovakvog  trošenja novca poreskih obveznika, je kronična neizgrađenost i deficitaran kapacitet javne vodovodne i kanalizacijske gradske mreže. Poradi pod kapacitiranosti kanalizacijskoga sustava, imamo kontinuirano oborinsko plavljenje grada.

 

Da kadrovski i profesionalno nije osposobljena za organiziranje i realiziranje ozbiljnih razvojnih projekata, Gradska uprava je pokazala u nedavnom planiranju i gradnji novoga kanalizacijskog sustava. Naime, Švedski narod i vlada su nam donirali značajna financijska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanje otpadni voda, kako bi ekološki zaštitili rijeku Neretva i Mostar približili Evropskim urbanim standardima.  Međutim obveze koje je Grad preuzeo u vidu stručnoga angažmana i rokova izgradnje nisu ispoštovane. Rokovi završetka projekta su istekli prije dvije godine, a predviđeni radovi još nisu urađeni. Krajnji epilog, Švedska vlada je poslije brojnih strpljivih ustupaka, odustala od svih ekoloških projekata vezanih za Mostar. Na žalost količina naše nestručnosti i neprofesionalnosti je tolika da je natjerala tolerantne Šveđane da  dignu ruke od ovoga grada.

I poslije dugogodišnje gradnje, konačnoga puštanja kanalizacijskih kolektora i pročistača u funkciju, još nije rješeno zbrinjavanje digestivnoga otpadnog mulja, niti je Gradska vlast pronašla trajni model za pokrivanje značajnih eksploatacijskih troškova novoga komunalnoga sustava.  Tako smo umjesto trajnoga rješenja, dobili još jedan ekološki problem.

Trošenje donacijskih i kreditnih sredstava, tijekom realiziranja ovoga kapitalnoga projekta, niti je bilo transparentno, niti su poreski obveznici, na kraju  dobili bilo kakvo službeno financijsko izvješće.

 

Gradska vlast od kada postoji nije izradila niti jedan projekat perspektivnoga razvoja podzemne infrastrukture. Pa svaki put kad se pojavi potreba za novim telekomunikacijskim ili elektro kabliranjem imamo novo prokopavanje grada.  Jedan od loših primjera smo imali sa pojavom Telemacha, njihovim polaganjem kablova i oštećenjem većine gradskih prometnica. I pored ovako lošega, ali poučnoga  primjera, pravi se još veći propust i na žalost dokazuje da Gradske službe i  Javna poduzeća, nisu kadrovski osposobljeni niti za elementarno infrastrukturno planiranje.

Naime cijeli grad je nedavno, od sjevera do juga, od istoka do zapada, umrežen novim kanalizacijskim kolektorima, a da u već pripremljene rovove nije položena niti jedna cijev za buduće  infrastrukturne potrebe. Između ostaloga, ovu neponovljivu prigodu je trebalo iskoristiti za polaganje tehnološke vodovodne mreže, kojom bi se voda za komunalne potrebe dovela u sve gradske kvartove. Jer Mostar ima izvanredne prirodne mogućnosti da iz akumulacije HE Mostar do svih dijelova grada, gravitacijski dovede neograničene količine besplatne vode za zalijevanje zelenih površina i pranje prometnica. Time bi se kompletna gradska flora, tijekom ljeta održavala zelenom i svježom, a komunikacijski prostori čistim i urednim.

I poslije svega, imamo izjavu gradonačelnika, kako se štedjelo na kanalizacijskom sustavu da se priskrbe sredstva za prometnu infrastrukturu. To bi imalo smisla da su uštede rezultat organizacijskog i inovativnog promišljanja. Na žalost uštede su nauštrb kvaliteta radova, materijala i infrastrukturnoga razvoja.

 

Neprofesionalan i nedoličan odnos prema komunali, vlast pokazuje posebno pred izbore.  Pojedini infrastrukturni, gradski problemi, iako zahtijevaju urgentna rješenja, svjesno se prolongiraju, da bi se iskoristili u svrhu prikupljanja političkih izbornih poena. Takvi populistički projekti se u glavnom realiziraju  na nivou  kozmetičkih zahvata.  Kako je Grad kronično deficitaran u planiranju i financiranju komunalnih potreba, improviziranim intervencijama se želi stvoriti privid planskog promišljanja i razvojne angažiranosti. Na žalost  cilj je samo jedan, priskrbiti naklonost birača. Takvi predizborni zahvati se iz mnogo razloga povjeravaju stranačkim poduzetnicima, a formalnim nadzorom se pokriva loša kvaliteta radova i materijala. Isti scenarij se ponavlja desetljećima pa poslije svakog izbornog ciklusa imamo ne kvalitetniju  prometnu i  komunalnu infrastrukturu.  Da ne govorimo koliko se budžetskih sredstva   rasipa na naknadno saniranje ne kvalitetnih  radova. A što je najgore i najneodgovornije, ostavljamo  nepopravljive štete budućim naraštajima.

Infrastrukturni zahvati se moraju izvoditi planski, studiozno, sa financijskom konstrukcijom koja osigurava visoku kvalitetu gradnje i eksploatacijsku  trajnost. Svako rekonstruiranje gradskih prometnica mora pratiti sistematsko saniranje ili zamjena dotrajalih podzemnih instalacija  (vodovoda, kanalizacije, elektro, ptt  itd.). Najmanje deset godina poslije uređenja, se ne bi smjelo dozvoliti  bilo kakvo interveniranje na gradskim prometnicama.  

 

Dakle vidimo da Gradska vlast u zadnjih osam godina, nije pokazala elementarne kompetencije u planiranju i razvoju urbane infrastrukture. Zato se u interesu Grada i građana, Gradske službe i Javna poduzeća moraju reorganizirati i unaprijediti najkvalitetnijim kadrovima koji će se na stručan i inovativan način baviti komunalnim pitanjima Mostara.

 

Gradska organizacija HDZ1990 Mostar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar