ANALIZA USVOJENOG PRORAČUNA GRADA MOSTARA ZA 2020. GODINU

Na javnoj raspravi   prigodom prijedloga nacrta  proračuna za 2020. godinu za grad Mostar predloženo je oko četrdeset amandmana na nacrt proračuna.

Gradski odbor  HDZ-a 1990 je predložio tri amandmana:

Amandman I

□ Da  se u proračun grada Mostara uvrste sredstva za ekološko zbrinjavanje digestivnoga  mulja iz gradskoga prečistača otpadne vode,  jer u prijedlogu proračuna  za tu namjenu nisu predviđena sredstva.

Problem neekološkog deponiranja mulja na gradskome prečistaču  predstavlja izravnu i ozbiljnu prijetnju zagađenju  podzemnih vodnih resursa  južne gradske zone.  Po inerciji  se očito ovo pitanje odgođa za  neko drugo vrijeme,  dok ne preraste u neriješiv  ekološki problem.  Ista, ako ne i veća opasnost prijeti od komunalnoga otpada koji se trenutno deponira u južnoj gradskoj zoni.

Kako se  južni dio grada opskrbljuje vodom upravo iz toga područja  moguće zagađenje predstavlja realnu opasnost po zdravlje stanovnika južnih gradskih naselja. Osim toga objektivna prijetnja  je da dugoročno izgubimo najkvalitetnije podzemne resurse pitke vode  koima   grad raspolaže.

Amandman II

□ U drugome  amandmanu  smo zahtjevali  pedeset postotno povećenje za komunalne usluge.  Tj, održavanje oborinskoga kanalizacijskoga sustava, održavanje čistoće grada i održavanje prometnica i javnih komunikacijskih površina.

Napominjemo da su ove tri stavke  segmenti  Programa zajedničke komunalne potrošnje čije financiranje je u nadležnosti gradske uprave.

Plivanje grada,  komunalna nehigijena,  stanje prometnica i javnih komunikacijsih  prostora jednostavno je postalo neizdrživo. Zato smatramo da bi se postojeća  razina  komunalnih usluga u ovoj godini trebala  povećati za najmanje pedeset postotaka  i svaku sljedeću fiskalnu godinu povećavati dok grad ne dobije sliku iz vremena  kad je bio regionalni uzor.

Svakako da ovo povećanje mora  pratiti pojačan inspekcijski nadzor nad izvršiteljima komunalnih usluga.

Amandman III

□ Se odnosio na takozvana kapitalna izdvajanja po gradskim područjima.

U prijedlogu proračuna za 2020. godinu predviđena su kapitalna izdvajanja  po gradskim područjima od preko deset milijuna maraka.

Pri tome  nije specificiran niti jedan kapitalni projekat za koji se izdvajaju ova značajna sredstva

Dakle poreski obveznici bi trebali izdvojiti preko  deset milijuna maraka za netransparentne i nepoznate projekte. Zato smo u javnoj raspravi tražili da se u proračunu  transparentno  specificira namjena ovih financijskih sredstava.

Također  da se javnost upozna  za koje kapitalne projekte  su  utrošili sredstva iz prošle fiskalne godine.

Analizom usvojenoga proračuna  za 2020 god. Gradski odbor HDZ-a 1990 Mostar  je utvrdio da niti jedna od predloženih stavki  nije niti za jedan postotak  povećana. Vjerovatno nisu uvaženi ni ostali predloženi amandmani.

Što znači da će grad i ovu godinu plivati u oborinskim vodama, da ćemo se gušiti u smeću,  da ćemo lomiti noge i vozila na kolničkim oštećenjima  i šahtovima i da ćemo uskoro dobiti još jedan nerješiv  ekološki problem.

Iritantno je u svemu tome da pored ovakvoga katastrofalnoga stanja gradska vlast  ne pokazuje niti najmanju  društvenu odgovornost,  profesionalnu obvezu ili bar želju da napravi  jedan  jedini korak  ka  unaprijeđenju komunalne  slike grada.

Opće je poznato da se sredstva od građevinskih i komunalnih renti, čija je jedina zakonska namjena, urbani razvoj i unaprjeđenje kompletne gradske  infrastrukture, godinama troše nenamjenski. Ovo  je jedan od osnovnih razloga zašto se grad nalazi u ovako zapuštenom stanju.

Nažalost nedostatak sustavnoga nadzora,  društvene kontrole i  malodušna građanska svijest   omogućila je  ovakav  neprofesionalni komoditet pa  stručna nekompetencija i ignorantski odnos spram gradu i građanima ne predstavlja nikakav problem.

Ovih šezdesetak proračunskih milijuna su samo pokazatelj i potvrda toga.

Poređenja radi grad Osijek koji broji sedamdesetdvije  tisuće stanovnika usvojio je proračun za 2020. godinu od 8oo.ooo.ooo,oo KN.  ( preko dvije stotine miliona KM ) Dakle više od tri godišnja budžeta grada Mostara.

Gdje mi živimo ljudi moji?

 

 

 

                                                                           GO HDZ 1990 Mostar

 

 

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar