Ante Janković: Iskustvo koje me zauvijek promjenilo

Ante Janković,  međunarodni tajnik HDZ 1990 na okruglom stolu Zašto Europa? u Mostaru govorio je o svojim iskustvima iz EU Parlamenta.
Izlaganje prenosimo u cijelosti:

Prošlo je malo manje od 2 godine od trenutka kad sam prvi put zakoračio u zgradu Europskog Parlamenta, u tom trenutku nisam mogao ni zamisliti gdje će me odvesti to iskustvo i kako ću se svaka 2 mjeseca vraćati u Bruxelles kako bi radio na razvoju politika jedne od najvećih političkih grupacija u Europi.

Kad bi morao opisati svoje iskustvo u jednoj crti svakako bi koristio pojam „life changing“. Međutim kako bi izbjegao klišeje anglicizama koristio bi riječ „Überwältigend“, a sad bi me profesor hrvatskog ispravio i rekao mi da postoji mnoštvo hrvatski riječi koje bi to iskustvo mogli dočarati, kao što su „neshvatljivo“, „nesavladivo“ ili jednostavno iskustvo koje te zauvijek mijenja.

Da bi zaista dočarali što znači Europa u kulturološkom, povijesnom, društvenom, intelektualnom, u svakom drugom ili jednostavno rečeno u životnom aspektu, bilo bi nam nedovoljno da koristimo svih 28 službenih jezika EU, nego bi morali koristiti i sve moguće dijalekte koje postoje u Europi ali vjerojatno bi morali i izmisliti neke nove riječi da sažeto sročimo sve što nam Europa nudi.

Bruxelles i EU institucije su srce Europe koje pumpaju sve svoje znanje, vizije i strategije u najmanje predio i najmanju regiju velike nam zajednice zemalja.

Broj mogućnosti i prilika koja Europa nudi čine nam se skoro beskonačnim i jedino su ograničene našom kreativnošću i našim idejama.

U kratkim crtama ću dati osvrt na svoje iskustvo, svoje znanje i svoj rad unutar EU institucija, a puno važnije da istaknemo Vašu ulogu i ulogu mladih u Europi.

Moje iskustvo je bilo jako pozitivno, imao sam stvarno jedinstvenu priliku da se upoznam sa svim institucijama i njihovim radom, da shvatim kako EU funkcionira, koje prilike nudi i što za nas znači budućnost u EU.
Najobuhvatnije sam pratio rad Europskog Parlamenta i hrvatski europarlamentaraca, imao sam jedinstvenu priliku da sa se s njima susretnem i u nekim slučajevima čak da sa njima i surađujem.

Iskustvo koje mi je EP ponudio je bilo jedinstveno i intenzivno, u prethodnom vremenu sa već davao detaljnije izvještaje o svom radu pa bi se u ovom tekstu više posvetio Vama i Vašim prilikama u EU.

Osim brojnih EU institucija (Europski parlament, Europsku komisiju, europsko vijeće, odbor regija, europski ekonomski i socijalni odbor…) koje djeluju u Bruxellesu, imamo i druge subjekte koje prate proces zakonske legislacije i provedbe projekata koje svi doprinose razvoju i jačanju Europe.

Neki od tih subjekata su razni Think Tank-ovi koji svojim analizama i studijama pružaju svoje znanstvene ekspertize u poboljšavanju budućih politika, imamo predstavništva regija koje predstavljaju određenu regiju u institucijama, prate administraciju i legislaciju, te lobiraju za pojedinačne projekte u uniji, to naravno nisu jedine institucije koje se bave lobiranjem u institucijama, tu je i set lobista koji predstavljaju ili pojedinačne tržišne segmente, pojedina poduzeća ili NVO-a koji pokušavaju utjecati na zakonske akte koje usvaja EU.

Naravno kao i u svakom političkom sistemu, neizostavne su i političke stranke koje djeluju u EU institucijama, koje unutar pojedini institucija formiraju političke grupacije.

Svi akteri koji djeluju u Bruxellesu nude mogućnost stažiranja ili obavljanja stručne prakse, pa sve do stalnog zaposlenja, obujam i dužina praksi se razlikuje od institucije do institucije (u najčešćem slučaju od jednog mjeseca do 6 mjeseci), jednako kao i opis poslova, te uvjeti rada (radno vrijeme, plaća i dodaci).

Link o mogućnostima stažiranja u EU institucijama http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_en.htm. 

Institucije većinom traže stažiste koje obavljaju administrativne poslove, postoji i poseban servis EU za zapošljavanje u EU institucijama koji se zove EPSO (http://europa.eu/epso/index_hr.htm), da bi prošli u EPSO sustav morate proći razna testiranja i morate zadovoljiti određene kriterije, za sve vas koji tražite mogućnost zapošljavanja u uniji samo mogu preporučiti EURES.
(https://ec.europa.eu/eures/page/homepage.
Sto se tiče stažiranja u pojedinim uredima regija, nažalost u ovom trenutku iz BiH jedino je Sarajevska županije zastupljena u Bruxellesu (http://www.kanton-sarajevo.eu/), ali zato su zastupljene sve regije iz RH, topla preporuka pogledajte rad Istarske i Dubrovačko-neretvanske županije.
EU nudi bezbroj mogućnosti jedino je na nama hoćemo li ih prepoznati i iskoristiti.
Osim mogućnosti stažiranja ili obavljanja stručne prakse, EU posvetila je posebnu strategiju mladima, razvoju mladih i njihovom stručnom usavršavanju.

 

Strategija za mlade 
Poštujući sveobuhvatnu nadležnosti pojedinih članica država EU kad je pitanje politike mladih, na sastancima ministara EU usuglašen je generalni okvir za suradnju između zemalja članica sa konkretnim ciljevima koje su postavljenje u periodu od 2010 do 2018. godine.
Novom strategijom EU-a za mlade  definirana su dva opća cilja unutar novog okvira: veću ponudu i jednake mogućnosti  za mlade u obrazovanju i na tržištu rada; te aktivno građanstvo, socijalnu uključenost i solidarnost mladih.

Da bi EU ostvarila tu strategiju koristi se dvojnim pristupom koji uključuje:
Specifične inicijative mladih, usmjerene na mlade ljude koje bi trebale potaknuti neformalno učenje, sudjelovanje, volontiranje, rad s mladima, mobilnost i informiranje, te međusektorske inicijative koje bi trebale osiguravati da se pitanja mladih uzmu u obzir prilikom oblikovanja, provedbe i vrednovanja politika, te  akcije u drugim područjima koje imaju značajan utjecaj na mlade, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje i generalna dobrobit građana.
EU strategija predlaže inicijative na 8 područja: Obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje i poduzetništvo, zdravlje i dobrobit, sudjelovanje, volontiranje, socijalno uključivanje, mladi i svijet, kreativnost i kultura.
Svi ti segmenti su uzeti u obzir tokom oblikovanja konkretnih projekata i programa za mlade, sada da istaknemo samo nekoliko njih koje i Vama stoje na raspolaganju.

ERASMUS +
ERASMUS program moram svakako izdvojiti kao jedan od najvećih darova EU mladima, program koji je koncipiran da studentima nudi nezaboravno iskustvo stjecanja znanja i vještina na svim univerzitetima u europi, koji je ERASMUS +  programom dodatno proširen i na mogućnost obavljanja poduzetničke prakse koja bi trebala doprinijeti razvoju vlastitog poslovanja.

Za više informacija bi se svakako trebali obratiti uredu za međunarodnu suradnju vašeg sveučilišta, fakulteta ili na web-u.
Europski servis za volontiranje (EVS) koji je namijenjen razvoju solidarnosti, međusobnog razumijevanja i tolerancije među mladima, koji  pri tome pridonosi i jačanju socijalne kohezije i promoviranju aktivnog građanstva.

Servis je osmišljen tako da olakšava razmjenu i nudi potporu NVO u pronalasku volontera.
EURODYSSEY
Eurodyssey je program razmjene Skupštine europskih regija (AER) koji omogućuje mladim osobama koje su u dobi od 18 do 30 godina, a  aktivno traže posao, mogućnost pripravničkog staža u inozemstvu u razdoblju od tri do sedam mjeseci.

Cilj je omogućiti mladim ljudima da steknu profesionalno iskustvo ali u isto vrijeme i da dobiju priliku poboljšanja poznavanja stranog jezika. Glavni akteri u ovom programu su, mladi ljudi, tvrtke i regije.

Nadam se da će Vam neke od poveznica pomoći da pronađete svoje iskustvo u EU, bez obzira jeli se više zanimate za putovanja, učenje stranih jezika, studiranja u inozemstvu ili pronalaska prakse, pa sve do trajnog zaposlenja.

Republika info

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar