BANOŽIĆ: Proračunu Širokog Brijega nedostaje transparentnost i načelo dobrog financijskog upravljanja

Proračun je najvažniji i temeljni dokument financijskog i gospodarskog poslovanja kojim grad ostvaruje osnovne, kratkoročne, dugoročne, kapitalne, razvojne i sve druge ciljeve. Rezultat je procjene proračunskih prihoda i planiranih javnih izdataka i podloga za ostvarivanje strateških ciljeva.

Proračun Grada Širokog Brijega prema prijedlogu za 2021. godinu iznosi 14.084.700 KM. O proračunu i općenitom stanju u Širokom Brijegu razgovarali smo sa Antonijom Banožić vijećnicom u Gradskom vijeću Grada Širokog Brijega i predsjednicom kluba vijećnika HDZ-a 1990 u Gradskom vijeću.

Krenimo prvo sa rezultatima nedavno održanih lokalnih izbora u BiH. Gradsko vijeće Grada Širokog Brijega se sastoji od 25 vijećnika, a HDZ 1990 je osvojio tri vijećnička mandata. Jeste li zadovoljni rezultatima izbora i samom pozicijom HDZ-a 1990 u Širokom Brijegu?

Iznimno sam zadovoljna rezultatima posljednjih lokalnih izbora. HDZ 1990 je učvrstila svoju poziciju druge najjače stranke u Hrvata, kako u Širokom Brijegu, tako i na razini cijele države. Ako analiziramo rezultate izbora u Širokom Brijegu i brojeve vijećničkih mandata stranaka koje su dobile povjerenje žitelja ovog grada, jednostavno možemo doći do zaključka da jedino HDZ 1990 ide uzlaznom putanjom dok ostale stranke stagniraju. Primjerice HDZ BiH je ostao na 16 vijećničkih mandata kao i u prošlom sazivu GV, HSP AS je u prošlom sazivu imao tri mandata, HSP BiH dva mandata, a na ovim izborima su išli u koaliciji i zajedno imaju tek četiri mandata, HDU i HRS su ostali na jednom mandatu, HKDU nije osvojio mandat, a HDZ 1990 je sa jednog mandata u prošlom sazivu došao na tri mandata. Kad k tome dodamo podatak da je vijećnik Ivan Barać koji je osvojio mandat sa strankom HDU prepoznao viziju i rad Gradskog odbora HDZ-a 1990 i prešao u našu stranku onda zaista trebamo biti zadovoljni. Ovi rezultati su nam pokazatelj da idemo u dobrom smjeru, ali su i velika odgovornost za daljnji rad. Formirali smo Klub vijećnika HDZ 1990 koji ima četiri člana i intenzivno radimo na projektima za dostojan život u Širokom Brijegu.

Na idućoj sjednici Gradskog vijeća Širokog Brijega, koja je planirana za idući četvrtak, između ostalih točaka, raspravljati će se i o prijedlogu proračuna Grada Širokog Brijega za 2021. godinu. Je li proračun Širokog Brijega transparentan?

-Osim riječi proračun, u hrvatskom se, kao u brojnim drugim jezicima može koristiti i riječ budžet. Francuska riječ bougette označavala je torbicu u kojoj su srednjevjekovni trgovci držali novac, a engleska budget torbu u kojoj je ministar financija u parlament donosio prijedlog prihoda i rashoda države. U Širokom Brijegu HDZ BiH vješto prikriva sadržaj te torbice, tako da Širokobriježani ne mogu ni znati gdje završava njihov novac. Prilikom donošenja i izvršenja proračuna konstantno se krši načelo transparentnosti i načelo dobrog financijskog upravljanja. Kada govorimo o transparentnosti pristup informacijama o prihodima i rashodima može pomoći građanima da razumiju i sudjeluju u odlučivanju o političkim i ekonomskim odlukama koje utječu na njihovu svakodnevicu, povećati kontrolu i time utjecati na odgovornost vlasti prema građanima, pomoći u suzbijanju korupcije i postizanju veće učinkovitosti javnih usluga. Načelo dobrog financijskog upravljanja nas uči da se proračunska sredstva moraju koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno. Nažalost to nije slučaj u Širokom Brijegu. Samo u posljednjih 16 godina oko 16 milijuna maraka u Širokom Brijegu je podijeljeno po osobnom nahođenju gradonačelnika na ime tekućih transfera bez ikakvog javnog poziva odnosno utvrđenih kriterija i podnijetih izvješća o utrošku.

Zadnjih nekoliko godina konstantno upozoravate i predlažete kako je potrebno donijeti pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera iz proračuna Grada Širokog Brijega. Hoće li se napokon ta inicijativa usvojiti?

Evo već petu godinu sam vijećnica u Gradskom vijeću Širokog Brijega i svake godine prilikom donošenja proračuna grada apeliram da se donesu pravila i kriteriji raspodjele tekućih transfera iz proračuna, a sve u cilju dosljedne primjene pravičnosti i transparentnosti dodjele proračunskih sredstava. Napokon bi se na narednoj sjednici GV ta inicijativa trebala usvojiti i smatram kako je to ogroman napredak u otvorenosti Grada prema javnosti. Podsjećam da je u izvješću o reviziji financijskih izvještaja Širokog Brijega još 2008. godine Ured za reviziju institucija u FBiH u svom neovisnom mišljenju naveo da je potrebno donijeti pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera, a ne da se ista vrše temeljem  zaključka tada općinskog načelnika uz prethodno podnesenu zamolbu. Iz Izvješća o reviziji financijskog izvještaja Grada Širokog Brijega za 2019. godinu ponovno je utvrđeno da je raspodjela sredstava tekućih transfera u iznosu od 934.825 KM izvršena bez utvrđenih kriterija, objave javnih poziva i bez obveze dostavljanja izvješća i dokumentacije kojom bi se potvrdila namjena korištenja sredstava. Znači Gradska uprava je 12 godina ignorirala nezakonitosti u svom radu, kao i preporuke neovisnih revizora. Usvajanjem ovog prijedloga tekući transferi iz proračuna će se raspoređivati sukladno utvrđenim pravilima i kriterijima, a ne po osobnom nahođenju i procjeni gradonačelnika.

Koliko se uopće daje prostora građanima i oporbenim političkim strankama da sudjeluju u formiranju proračuna, a s obzirom da nam je poznato da HDZ BiH ima apsolutnu većinu u Gradskom vijeću?

Iznimno je rijetka praksa da vladajuća većina u Gradskom vijeću Grada Širokog Brijega prihvaća prijedloge i amandmane građana i oporbe. Pa i ovo usvajanje pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera iz proračuna iz prethodnog pitanja nakon niza godina nezakonitosti svjedoči tome. Interes HDZ-a BiH je nažalost iznad interesa Širokobriježanki i Širokobriježana i rad za opće dobro je zamijenjen radom za osobno dobro. Sustav vrijednosti je poremećen i zato se prijedlozi građana i oporbe ne razmatraju i usvajaju. Više se gleda tko je uputio prijedlog nego sama kvaliteta prijedloga. Konkretno Klub vijećnika HDZ-a 1990 je uputio 20 prijedloga i 10 amandmana na Nacrt proračuna za 2021. godinu i evo samo dva prijedloga su prihvaćena i to smanjenje troškova reprezentacije za 10.000 KM (iako je HDZ 1990 tražio smanjenje za 20.000 KM) i usvajanje pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera iz proračuna koje je prešutno prihvaćeno. Kažem prešutno jer vladajuća većina i ovo usvajanje pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera iz proračuna doživljava kao svojevrstan poraz jer su uhvaćeni s „rukom u pekmezu“, a s druge strane prijedlog dolazi iz HDZ 1990 odnosno Ureda za reviziju institucija FBiH.

U posljednjih nekoliko godina predstavnici vlasti u Širokom Brijegu su najavljivali prostorno uređenje središta grada, posebno u krugu Duhanske stanice. Dokle se došlo s realizacijom tog plana?

U biti sve je i ostalo na tim pompoznim najavama. Jedan od prijedloga koji je Klub vijećnika HDZ 1990 za Nacrt proračuna za 2021. godinu je i konačni početak uređenja prostora Duhanske stanice. Još 2015. godine gradonačelnik Miro Kraljević je putem medija najavio kako će prostor Duhanske stanice biti jedan od najboljih i najuređenijih prostora u našem gradu. Kako je tada naveo cilj su sadržaji od općeg interesa, od škole do gradskog muzeja, te ostalih polivalentnih sadržaja koji će se napraviti na tom prostoru. Godine 2017. na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega šef Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Boro Zovko je vijećnicima i javnosti detaljno obrazložio projekt uređenja Duhanske stanice. Prema predloženom konceptu namjena prostora Duhanske stanice je podijeljena u više zona i to: a) Zona društvene namjene (1,48 ha), b) Zona poslovne namjene (1.03 ha), c) Zona stambeno poslovna namjena (0,3 ha) i d) Zona javno zelenilo i promet (1,04 ha). U zoni društvene namjene predviđen je centralni gradski sadržaj koji čine gradski trg, u novom magazinu je predviđena srednja strukovna škola, a u starom magazinu kulturno gradski sadržaji. Smještaj vozila bi trebao biti riješen podzemnom garažom u dvije etaže ispod trga. Objekt uprave je predviđeno prenamijeniti u muzej i sl. Za polivalentnu sportsku dvoranu namijenjenu za potrebe škole ostavljene su tri opcije. Barake su predviđene za mješovitu namjenu (društvenu, upravnu i poslovnu). U zoni poslovne namjene barake bi se trebale koristiti za obrtničke radionice, tržnicu, ribarnicu kao i za poslovni inkubator.

Do današnjeg dana u krugu Duhanske stanice osim rušenja pojedinih derutnih baraka nisu krenuli nikakvi radovi, te smatramo da je krajnje vrijeme da se u proračunu grada za 2021. godinu osiguraju sredstva za početne radove uređenja prostora Duhanske stanice.

Prema posljednjim statističkim pokazateljima u Hercegovini su rođene ukupno 2.550 bebe, a umrlo je ukupno 4.271 osoba. Broj rođene djece u nekim hercegovačkim mjestima je tri put manji u odnosu na broj umrlih. U Županiji Zapadnohercegovačkoj rođene su 724 bebe, od kojih je najviše rođeno u Širokom Brijegu i Ljubuškom. Prema dostupnim podacima u ovoj županiji umrlo je 980 osoba. Jedini grad u Hercegovini od nabrojanih u kojemu broj rođenih prelazi broj umrlih je Široki Brijeg. Naime, u ovom gradu je zabilježeno 313 novorođenih, a umrlo je 307 osoba. Kako komentirate navedene statističke pokazatelje?

Navedeni podaci su alarm da se sve razine vlasti moraju posvetiti pozitivnoj demografiji. Kao što se naveli jedino Široki Brijeg u Hercegovini ima veći broj rođenih od umrlih, ali spoznaja da je ta razlika satkana u broju 6 ne daje nam mnogo prostora za opuštenost. Kroz rad u Gradskom vijeću više puta sam, pa tako i ove godine, predlagala hitnu izradu demografske strategije Grada Širokog Brijega. Broj učenika u širokobriješkoj Gimnaziji fra Dominika Mandića na Širokom Brijegu u posljednjih pet godina manji za 274 učenika. Pedagoškim mjerilima promatrano u samo pet godina u Gimnaziji imamo deset odjeljenja manje. U školsku 2014./2015. školsku godinu u Gimnaziju su upisana 702 učenika, a u protekloj školskoj godini tek njih 428. Odjeli učenika su prije pet godina imali po 30 učenika, a sada se taj prosjek spustio znatno niže. Smanjenjem broja učenika smanjuje se i potreba za brojem profesora koji postaju tehnološki višak, ali ipak zasad uprava Gimnazije uspijeva zadržati punu normu sati za profesore. Netko će možda reći da je razlog manjeg broja učenika u Gimnaziji, upis u strukovne škole, no međutim i tamo je zadnjih godina broj učenika u opadanju, dok se tek ove školske godine broj učenika stabilizirao. Navedeni podaci su samo još jedan od pokazatelja kako su demografski trendovi u Širokom Brijegu nepovoljni već duže vrijeme. Potvrdu navedenih podataka možemo pronaći i u podacima župnih ureda Široki Brijeg i Kočerin gdje je u razdoblju od 2014. do 2020. manje 172 djece (gotovo 7 razreda po 25 učenika). Također, potvrdu spomenutog možemo pronaći i u činjenici da je pet škola u ruralnim dijelovima Širokog Brijega zatvoreno. Demografska strategija Grada Širokog Brijega mora biti ključni dokument za strateško planiranje osiguranja povoljnih uvjeta za život i ostanak u Širokom Brijegu, te treba biti usmjerivač provedbe pronatalitetnih mjera. Sudeći prema prijedlogu proračuna Grada za 2021. godinu naš prijedlog izrade demografske strategije nije prihvaćen od gradonačelnika i za isti nisu osigurana financijska sredstva.

Koje demografske i pronatalitetne mjere Klub vijećnika HDZ-a 1990 predlaže za uvrštavanje u proračun Grada Širokog Brijega?

Pa između ostalih mjera predložili smo povećanje naknade za svako novorođeno dijete u Širokom Brijegu sa 500 KM na 1000 KM, za drugo dijete 2000 KM, treće i svako iduće 3000 KM. Zatim sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim i srednjim školama na području Grada Širokog Brijega, kao i sufinanciranje boravka djece u svim vrtićima u Širokom Brijegu za svaki mjesec u godini u iznosu od 50 posto cijene vrtića, te osiguranje jednokratnih novčanih naknada za onu djecu do 6. godine koja ne pohađaju vrtiće. Predlažemo da se 10.000 KM iz proračuna izdvoji u svrhu formiranja proračuna za mlade. Uz donošenje Strategije za mlade koja je još uvijek u izradi i uvođenjem financijskih sredstava za projekte mladih stvorili bi se uvjeti za izgradnju socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uvjeta za dobrobit mladih Širokog Brijega. Na dan 31.07.2020. godine broj nezaposlenih osoba na evidenciji Podružnice za zapošljavanje Široki Brijeg je iznosio 3976 osoba. Predlažemo također da se svakoj nezaposlenoj osobi sa područja Širokog Brijega iz proračuna isplati jednokratna godišnja novčana potpora (Božićnica) u iznosu od 100,00 KM uz prethodno objavljivanje Javnog poziva. Budući da je dosadašnja praksa gradonačelnika bila da po osobnom nahođenju, bez utvrđenih kriterija i javnog poziva (što je utvrdio i Ured za reviziju institucija F BiH) dodjeljuje između ostalog i financijske potpore nezaposlenima, smatramo kako bi provedba ovog amandmana bila mnogo učinkovitija i transparentnija, te bi obuhvatila sve nezaposlene osobe u Širokom Brijegu. Tu su još brojne demografske i druge mjere na kojima ćemo ustrajati i neće nas obeshrabriti konstantno odbijanje ovakvih prijedloga i amandmana od strane gradonačelnika.

Na koji način se može pomoći razvoju gospodarstva u Širokom Brijegu?

-Jedan od prvih koraka kako Grad Široki Brijeg može pomoći razvoju gospodarstva je ukidanje poreza na tvrtku. Uvidom u Odluku o porezu na tvrtku ili naziv iz 2009. godine, a kojom sve pravne osobe plaćaju 1200 KM kada imaju istaknutu tvrtku ili naziv unutar područja koje obuhvaća GUP odnosno 800 KM kada imaju istaknutu tvrtku ili naziv izvan GUP-a. Ovaj parafiskalni namet opterećuje ponajviše malo i srednje gospodarstvo i tako umanjuje konkurentnost i sposobnost za daljnjim razvitkom. Ovim nametima koji su znatno veći nego u ostalim općinama i gradovima tjeramo gospodarstvenike da sjedišta tvrtki otvaraju u drugim mjestima. Naš je prijedlog da stimuliramo ulaganja u gospodarstvo te smatramo da je usvajanje i provedba ovog amandman jedan od pozitivnih koraka ka tom cilju. S druge strane gospodarstvenici trebaju biti svjesni visine prosječne potrošačke košarice u BiH koja prelazi 2000 KM za četveročlanu obitelj i sukladno tome povećati plaće radnicima.

I za kraj možete li povući paralelu između plaća djelatnika Gradske uprave i stanovnika Širokog Brijega?

-Poznato je da je prosječna plaća u Širokom Brijegu 799 KM, i na pretposljednjem smo mjestu po visini plaće u Županiji Zapadnohercegovačkoj. S druge strane najviša plaća u Gradskoj upravi u neto iznosu je 2.680 KM, dok je prosječna plaća oko 1.200 KM. Ovdje treba nadodati da pored plaće gradonačelnik ima i funkcionarski dodatak u iznosu od 600 KM mjesečno, a predsjednik vijeća od 300 KM mjesečno, te smo predložili da se ti neopravdani dodaci ukinu. Prema posljednjem financijskom revizorskom izvješću izvršena je isplata stimulacija za djelatnike Gradske uprave zbog izuzetnog zalaganja u radu i obavljanja složenih poslova u iznosu od oko 100.000 KM. Za obavljanje poslova drugog radnog mjesta djelatnici su dobivali stimulacije uz povećanje plaće do 30 posto. Isplata naknade za topli obrok vršena je u neto iznosu od 2 posto prosječne neto plaće u Federaciji BiH. To bi značilo da je naknada za topli obrok u Gradskoj upravi oko 16 KM. Regres se isplaćivao u iznosu od 300 KM, dok se godišnje svakom zaposleniku isplaćuje naknada za praznike u iznosu po 200 KM u dva navrata. Implementacija ovakvog standarda plaća i naknada troškova zaposlenih u Gradskoj upravi treba biti misao vodilja svim gospodarstvenicima u Širokom Brijegu. Jer kada bi radnička klasa imala uvjete rada kao oni koji rade u Gradskoj upravi kvaliteta života bi se podigla na mnogo višu razinu. Nažalost dok se to ne dogodi imat ćemo duboki jaz u standardu između Gradske uprave i stanovnika Širokog Brijega, te ćemo se i dalje pitati zašto vlast ne dijeli sudbinu svog naroda.M. S.

PRIJEDLOZI I AMANDMANI KLUBA VIJEĆNIKA HDZ 1990 NA NACRT PRORAČUNA ŠIROKOG BRIJEGA ZA 2021. GODINU

 1. Potrebno je donijeti pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera iz Nacrta proračuna Grada Širokog Brijega za 2021. godinu u cilju dosljedne primjene pravičnosti i transparentnosti dodjele proračunskih sredstava,  a isplate vršiti temeljem javnog poziva i valjanje dokumentacije;
 2. Sufinanciranje boravka djece u svim vrtićima u Širokom Brijegu za svaki mjesec u godini u iznosu od 50 posto cijene vrtića, te osiguranje jednokratnih novčanih naknada za onu djecu do 6. Godine, odnosno do polaska u školu, koja ne pohađaju vrtiće;
 3. Hitno uvođenje evidencija o relacijama kretanja, o stanju početne i završne kilometraže za vozila u vlasništvu Grada Širokog Brijega;
 4. Ukidanje dužnosničkog dodatka u iznosu od 600 KM mjesečno za gradonačelnika, te 300 KM mjesečno za predsjednika Gradskog vijeća;
 5. Osiguranje naplate prihoda po osnovu komunalne naknade na depozitni račun Grada Širokog Brijega;      
 6. Asfaltiranje Vinkovačke ulice koja se spaja sa Ulicom Herceg Stjepana u naselju Puringaj u Širokom Brijegu;
 7. Izgradnja prometnice Trn-Belušine-Mokro;
 8. Postavljanje rasvjete uz Grabovinu;
 9. Sanacija prometnice – zavoja kod Gradske mrtvačnice;
 10. Uređenje dionice puta koja vodi do OŠ Trn (postavljanje nogostupa, uspornika, saniranje udubljenja na putu i dr.);
 11. Postavljanje natkrivenih autobusnih stajališta u mjesnim zajednicama na području Grada Širokog Brijega;      
 12. Konačni početak uređenja prostora Duhanske stanice;       
 13. Implementacija digitalne baze lokalnih poljoprivrednih proizvođača na službenim stranicama Grada Širokog Brijega; 
 14. Dovršetak projekta izgradnje treće trake Kočerin-Vranić;
 15. Implementacija besplatnog pristupa internetu na području Grada Širokog Brijega;
 16. Hitna izrada demografske strategije Grada Širokog Brijega;
 17. Povećanje naknade za svako novorođeno dijete u Širokom Brijegu sa 500 KM na 1000 KM, za drugo dijete 2000 KM, treće i svako iduće 3000 KM;
 18. Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim i srednjim školama na području Grada Širokog Brijega;
 19. Uređenje središta grada (Penavića kuće) i uređenje zapadnog ulaza u grad (Soptine kuće);
 20. Izgradnja prilaza u javnim institucijama za osobe za invaliditetom na području Grada Širokog Brijega, te prilagodba nogostupa i ulica za kretanje osoba sa invaliditetom;
 21. Ukidanje poreza na tvrtku;
 22. Analiza naknade za opće korisne funkcije šuma na području Širokog Brijega;
 23. Umanjenje stavke u proračunu“ Usluge reprezentacije“ sa 55.000 KM na 35.000 KM;
 24. Izdvajanje 10.000 KM iz proračuna za volontiranje;
 25. Formiranje proračuna za mlade u iznosu od 10.000 KM;
 26. Smanjenje stavke u proračunu „Usluge medija“ za 10.000 KM, a koji iznos bi se uvrstio u novu stavku rashoda: Izrada stručnog elaborata sa Eko udrugom Crnašnica za zaštitu vrela Crnašnice;
 27. Jednokratna godišnja novčana potpora (Božićnica) u iznosu od 100,00 KM uz prethodno objavljivanje Javnog poziva za svaku nezaposlenu osobu na području Širokog Brijega;
 28. Subvencija za veterinarsku stanicu u iznosu od 65.000 KM;
 29. Poribljavanje toka Lištice sa autohtonom potočnom pastrvom (7.000 KM iz proračuna);
 30. Umanjenje putnih troškova za iznos od 7.000 KM.                                                                 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar