Diana Zelenika pozvala na potpisivanje Kodeksa o uljuđenom ponašanju

KODEKS 

PONAŠANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

U IZBORNOJ KAMPANJI I NA DAN OPĆIH IZBORA 2018. GODINE

 

 

Sarajevo, rujna 2018. godine

Ovim se kodeksom definira ponašanje kandidata za člana Predsjedništva BiH i svih u njihovim timovima, kao i svim ostalim subjektima vezanima za kampanju u Općim izborima u listopadu 2018. godine. Svrha Kodeksa jeste osigurati uvjete za profesionalno ponašanje,precizno označiti odgovornosti za aktivnosti kandidata i svih ostalih političkih čimbenika vezanih neposredno uz njihu ovome izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, kao i visoki standardi rada i djelovanja svihspomenutih osoba.

 

 1. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se kodeksom  uređuju sva etička načela, kao i pravila ponašanja kojih se trebaju pridržavati kandidati za članove Predsjedništva BiH (u daljnjem tekstu: Kandidati), kao i svi politički subjekti koji sudjeluju u izbornom procesu za opće izbore 2014. godine u Bosni Hercegovini (u daljnjem tekstu: Izbori 2018.) u obavljanju svojih poslova i zadaća. 

 

Članak 2.

 

Prihvaćanjem ovoga kodeksa,koji je sukladan uspostavi dostignute razine standarda ljudskih prava, običaja i kulture radi promicanja i zaštite ugleda svake osobe i zaštite temeljnih vrijednosti Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), mi, niže potpisani, obvezujemo se kako ćemo posebnu pozornost posvetiti uvažavanju kulturnih, vjerskih i nacionalnih različitosti svih građana BiH.

 

 1. NAČELA KODEKSA

 

Članak 3.

 

Kandidati koji sudjeluju u izbornom procesu za Izbore 2018. godine dužni su poštivati i primjenjivati slijedeća načela:

 1. načelo savjesnosti, povjerenja i odgovornosti jednih prema drugima i prema svim građanima BiH;
 2. načelo sprječavanja diskriminacije; uvažavanja ljudskih prava, kao i dostojanstvo osobe;
 3. načelo dobrih političkih običaja i međusobne suradnje;
 4. načelo zaštite prava svih građana i zaštite javnoga interesa;
 5. načelo odgovornosti prema zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.  

 

 

Članak 4.

 

Standardi ponašanja Kandidata trebaju biti:

 1. međusobno uvažavanje, poštivanje temeljnih ljudskih prava, kao i dostojanstva i vrijednosti osobe,
 2. pravično postupanje i nediskriminacija bilo koje vrste.

 

Članak 5.

 

Obavljajući izborne obveze, Kandidati koji sudjeluju u Izborima 2018. u vrijeme izborne kampanje i za vrijeme izborne šutnje (24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i do njihova zatvaranja) – dužni su voditi računa o svom profesionalnom nastupu, primjerenom izgledu i uljuđenom ponašanju. 

 

III. PRIMJERENO PONAŠANJE I IZGLED

 

Članak 6.

 

Kandidati i subjekti koji sudjeluju u Izborima 2018. dužni su uzajamno se poštivati, cijeniti mišljenje jedni drugih kao i njihovo osobno dostojanstvo, privatnost, i prava. Također prihvaćaju kako neće biti nikakvoga vrijeđanja na spolnoj, vjerskoj i osobnoj osnovi (tjelesani nedostatak, starost, nacionalnost, seksualna opredijeljenost).

 

Članak 7.

 

Svi politički subjekti koji sudjeluju u Izborima 2018. dužni su u mirnom okružju voditi izbornu kampanju i omogućiti glasovanje svim osobama, što isključuje:

 • nošenje i pokazivanje oružja;
 • ometanje javnih nastupa drugih Kandidata;
 • sprječavanje novinara u obavljanju njihova posla;
 • obećavanje novčane nagrade ili bilo koje materijalne koristi rad dobivanja glasova;
 • prijetnje simpatizerima, članovima i drugim Kandidatima;
 • poticanje na glasovanje osoba koje nemaju pravo glasa; te
 • korištenje bilo čega što može nekoga navesti ili potaknuti na nasilje ili širenje mržnje, kao i lažno predstavljanje.

 

Članak 8.

 

Posebno se zabranjuje uklanjanje, prekrivanje, oštećivanje ili mijenjanje tiskanih oglasa, plakata ili drugih materijala koji se, sukladno zakonu, koriste u svrhu izborne kampanje drugih Kandidata.

 

Članak 9.

 

U razdoblju izborne šutnje (24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i do njihova zatvaranja) svim Kandidatima koji sudjeluju u Izborima 2018. zabranjeno je sudjelovanje u javnim političkim aktivnostima, što uključuje i:

 • održavanje skupova radi izborne kampanje;
 • izlaganje promidžbenog materijala na biračkom mjestu i u njegovoj blizini, kao i bilo kakvih drugih materijala ili radnji (uporabu megafona, razglasnih uređaja i sl.) što bi moglo utjecati na birače;

 

Članak 10.

 

Sve se pogodnosti u vidu pokrivanja određenih troškova, darova, donacija i sponzoriranja ne mogu davati i primati ako:

 • mogu imati nedopuštene posljedice jer su u suprotnosti sa zakonskim propisima;
 • im je svrha ostvarivanje pogodnosti za onoga tko daruje, odnosno ako su u svrhupodmićivanje.

Ako se kakav dar prima, to mora biti transparentno.

 

Članak 11.

 

Kandidati za Izbore 2018. trebaju biti primjer prikladnoga ponašanja i odijevanja, pa stoga trebaju poštivati pravila i načine prikladnoga ponašanja i odijevanja.

 

 1. JAVNI NASTUP

 

Članak 12.

 

Radi očuvanja javnog reda i mira, uvažavanja drugih i drukčijih mišljenja, kao i uvažavanja specifičnosti vjerskih, nacionalnih i drugih skupina, svim Kandidatima u Izborima 2018. koji izravno ili putem medija komuniciraju s javnosti – poglavito biračima – zabranjeno je koristiti se jezikom mržnje, koji je u suprotnosti sa zakonskim i drugim pozitivno-pravnim aktima.

 

Članak 13.

 

Osobe koje rade s medijima u kampanji za opće izbore 2018. godine trebaju svoje poslove obavljati profesionalno, osmišljeno, susretljivo i dobronamjerno, imajući u vidu ciljeve i zadatke novinara i medijskih kuća, kao i ulogu medija u izbornom procesu.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

 

Protiv Kandidata koji sudjeluju u izbornom procesu 2018. godine i promatrača na ovim izborima koji se ne pridržavaju odredaba ovoga kodeksa pokrenut će se stegovni postupak, sukladno propisima o zaštiti izbornoga prava.

 

 

POTPISNICI KODEKSA

 

 

 

____________________                  

Diana Zelenika                                  

____________________                  

Dragan Čović

____________________

Željko Komšić

____________________

Jerko Ivanković Lijanović

_____________________

Denis Bećirović

_____________________

Fahrudin Radončić

_____________________

Boriša Falatar

 

 

_____________________

Milorad Dodik

_____________________

Mladen Ivanić

_____________________

Amer Jerlagić

_____________________

Šefik Džaferović

_____________________

Senad Šepić

_____________________

Mirsad Hadžikadić

______________________

Sefer Halilović

_____________________

Mirjana Popović

 

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar