GO HDZ 1990 MOSTAR: ANALIZA DJELOVANJA GRADSKE IZVRŠNE VLASTI 2

Glede izjave Gradonačelnika Mostara da ostavlja  gospodarski stabilan grad i da je urađeno mnogo za vrijeme njegovog mandata, analizirali smo posljedice osmogodišnjeg  djelovanja Gradske izvršne vlasti u oblasti urbanih, komunalnih, ekoloških i društvenih djelatnosti.

Bez namjere da osporimo bilo čije zasluge, želimo ukazati na ono što je trebalo, a zadnjih godina nije urađeno. Na kraju će nezaobilazna povijest i stanovnici ovoga grada vrednovati svačije djelo. Kompletnu analizu ćemo objaviti u nekoliko nastavaka.  Ovaj tekst obuhvaća krucijalni dio neriješenih vodoopskrbnih i ekoloških problema grada.

 

Opskrba grada pitkom vodom:

Opskrba pitkom vodom je najosnovniji i  najbitniji segment komunalne djelatnosti. Na planeti Zemlji kompletan eko sustav raspolaže sa samo 2.5 postotka pitke, od ukupno vode. Voda je u samom središtu održivoga razvoja. Zato je u cilju opstanka života presudna integracija vodnih resursa i ekosustava. Grad Mostar je obdaren bogatim zalihama izuzetno kvalitetne pitke vode. Na žalost, poradi neodgovornoga i eksploatacijskoga odnosa prema  svim prirodnim resursima, pogotovo životno važnima, prijeti nam objektivna opasnost da trajno izgubimo i ovo neprocjenjivo blago.

U cilju očuvanja i zaštite  vodnih resursa Vodoprivredno poduzeće „Jadranski sliv“  je prije desetak godina  financiralo istražne hidrogeološke radove u slivnim područjima vodoopskrbe grada i općine. Izrađen je  kvalitetan Elaborat zaštite izvorišta Radobolja, Studenac i Bošnjaci.  Do 2012. godine, Gradsko vijeće je trebalo, a nije usvojilo Elaborat, niti  je do isteka mandata donijelo bilo kakvu zakonsku regulativu za zaštitu slivnih područja. Time su glavni izvori vodoopskrbe grada ostali godinama nezaštićeni,  izloženi neplanskoj gradnji, devastiranju i potencijalnom onečišćenju, sa neizvjesnim posljedicama.

Zašto ovaj izuzetno važan regulacijski dokument nije usvojen i zašto nisu doneseni odgovarajući zakonski propisi (obzirom na sastav prošlog Vijeća, možemo samo pretpostaviti). Znamo da ćemo u novom sazivu Gradskoga vijeća odmah tražiti da se Elaborat usvoji i donesu odgovarajući zakonski propisi za zaštitu gradskih izvorišta pitke vode.

Prošle generacije, koje su imale daleko senzibilniji i odgovorniji odnos prema eko sustavu su uglavnom uspjeli zaštititi ovo prirodno bogatstvo. Ukoliko će  se nova predstavnička vlast ponašati, kao da život na ovim prostorima počinje i završava s nama, trajno ćemo izgubiti životno važne resurse i potvrditi krajnje neodgovoran odnos spram budućim naraštajima.

 

Korištenje i eksploatiranje podzemnih vodnih resursa: Eksploatiranje podzemne vode, zakonski je moguće, isključivo pribavljanjem koncesijskih odobrenja. Na teritoriju grada Mostara, zadnjih desetljeća, veliki broj gospodarskih i individualnih subjekata, eksploatira podzemne vodovodne resurse, bez odgovarajućih koncesijskih dozvola i naknada. Časni izuzeci su potvrda da, na sreću imamo savjesnih gospodarstvenika. Bespravnim eksploatiranjem su županijski i gradski proračun uskraćeni za značajna financijska sredstva. A i gradsko Vodoopskrbno poduzeće, kao jedini ovlašteni distributer pitke vode. Niti Grad, niti Županija, a niti Federacija, do sada nisu ništa poduzeli glede višegodišnjeg neovlaštenoga eksploatiranja podzemnih vodnih resursa.

 

Ekološki gradski problemi: U zadnjih osam godina bezvlašća grad Mostar je dobio nekoliko ekoloških žarišta, koja ozbiljno ugrožavaju okoliš, prirodne resurse i  izravno narušavaju zdravlje stanovništva.

Jedan od takvih je gradska deponija komunalnoga otpada Uborak. Grad je otkupio okolno zemljište, osigurao zakonske i administrativne pretpostavke, a Gradsko vijeće donijelo odluku o proširenju postojeće deponije. Postojeća deponija je time ispunila sve potrebne zakonske tehnološke i ekološke uvjete za proširenje, te je do zasićenja kompletnih kapaciteta, jedino racionalno, i opravdano rješenje za deponiranje gradskoga komunalnoga otpada. Međutim Gradska vlast u zadnjih osam godina nije provela odluke zakonodavnoga tijela i pribavila odgovarajuće dozvole za proširenje deponije Uborak. Umjesto provođenja odluka Gradskoga vijeća, pod pritiskom naroda, se traže vanzakonska, ne ekološka alternativna rješenja i panično pokušava kupiti vrijeme premještanjem problema sa jednoga na drugo mjesto.

Na Uborku također, nije izvršena izgradnja pročistača  onečišćenih oborinskih voda iako su i za ovaj projekat postojale sve financijske, zakonske i tehnološke pretpostavke. I ovo je jedan od mnogih propalih projekata od općega interesa, koji nije realiziran jer partikularni  apetiti nisu zadovoljeni.

U razdoblju, događanja naroda i povremenih blokada deponije Uborak, gradsko komunalno poduzeće je smeće deponiralo na divljem odlagalištu Južne gradske zone. Time su izravno ugrozili kvalitet podzemne  vode kojom se opskrbljuju južna prigradska naselja. Do danas ove divlje deponije nisu ekološki sanirane.

Jedan od velikih, još uvijek neriješenih ekoloških gradskih problema je digestivni mulj sa gradskoga prečistača fekalnih otpadnih voda. Isti se dugo vremena deponira  bez ekološkoga uskladištenja, jer država Bosna i Hercegovina  za  trideset godina postojanja, nije uspjela riješiti sistemsko zbrinjavanje niti jedne vrste, osim komunalnoga otpada.

Gradska uprava, već desetljećima nije u stanju organizirati deponiju građevinskoga i sekundarnoga otpada, pa se šut, dotrajali namještaj i tehnički otpad deponiraju na divljim deponijama  i zagađuju okoliš prigradskih naselja.

Grad ima ozbiljnih neriješenih problema sa medicinskim i otpadom animalnoga porijekla, što predstavlja dodatnu ekološku i zdravstvenu ugrozu stanovništva i eko sustava.

 

Navedeno je samo dio dugogodišnjih propusta, zbog kojih je nužno reorganizirati i trajno osposobiti Gradsku upravu i Javna poduzeća i konačno osigurati Izvršnu vlast i Javni servis kakav je potreban Gradu, građanima i gospodarstvu.

 

GO HDZ1990 Mostar

 

 

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar