GO Mladeži HDZ-a 1990 Mostar obilježio Svjetski dan planeta Zemlje

Povodom Svjetskog dana planeta Zemlje Gradski odbor Mladeži HDZ-a 1990 Mostar održao je okrugli stol na temu “Utjecaj klimatskih promjena na prirodu i okoliš“ s početkom u 19h u Središnjici HDZ-a 1990.

U radu okruglog stola povodom Svjetskog dana planeta Zemlje, dipl. biolog Ivan Buntić govorio je o zakonskoj regulativi u BiH povezanom s klimatskih promjenama. Istaknuo je da je BiH preko Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ratificirala 2000. godine „Okvirnu konvenciju UN-a o klimatskim promjenama“, te Kyoto Protokol  2007. godine. Zaštićeno vlažno stanište Park prirode Hutovo blato uvršteno je na Ramstarsku listu 2001. godine, kao međunarodno važno stanište ptica selica. Također ovaj wetland akumulira enormne količine CO2  doprinoseći izravno smanjuju učinka efekta staklenika.

Tijekom izlaganja istaknuo je da se koriste alternativni izvori za dobivanje električne energije, kao što su vjetar, sunce i mini hidroelektrane kako bi se sačuvali prirodni resursi, te isti dali u neku drugu funkciju kao što je rastuća grana turizma gdje BiH zasigurno zauzima značajno mjesto. Pri samom kraju izlaganja kazano je o važnosti energetske učinkovitosti, zaštiti šuma te stanju voda s osvrtom na rijeku Neretvu i njezinu deltu.

Ivona Bencun, studentica završne godine Turizma i zaštite okoliša u svom izlaganju je naglasila je da klimatske promjene ostavljaju za sobom mnoge posljedice od kojih su neke veoma česte, a to su: poplave i oluje, suše i požari, otapanje ledenjaka i podizanje razine mora, otežana proizvodnja hrane, pojava bolesti nespecifičnih za određeno područje, kao i trajna promjena klime. Osvrnula se i na zaštitu okoliša kojoj svatko od nas može pridonijeti savjesnim odlaganjem otpada, usmjeravanjem na ekološki proizvedenu hranu, smanjenjem korištenja vozila i uvođenjem energentske učinkovitosti zgrada.

Poruke koje se žele poslati s okruglog stola između ostalih su sljedeće:

– Čuvajte svoj okoliš, jer zdrav okoliš znači bolje zdravstvene uvjete za svakoga od nas.

– Naša Planeta je naše jedino blago.

– Od nas ovisi koliko će dugo priroda opstati.

– Čovjek bez čistog zraka, vode i zemlje ne može živjeti i toga trebamo biti svjesni.

– Svaki očišćeni dio zemlje je prilika za novi život biljki i životinja, a samim tim i čovjeka.

– Velike klimatske promjene se događaju zbog narušavanja prirodne ravnoteže.

 

„Tražimo kao GO Mladeži HDZ-a 1990 Mostar od svih  zastupnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na nivou BiH i Federacije da preuzmu sve aktivnosti i mjere kako bi se kroz zakonsku i, na kraju krajeva, ljudsku inicijativu poduzela sva nastojanja i zaštitilo okoliš, a prvenstveno zdravlje i život ljudi u našoj državi“ – stoji u priopćenju iz Gradskog Odbora Mladeži HDZ-a 1990 Mostar.

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar