HDZ 1990 JEDINI protiv izgradnje deponije u Uskoplju

Na 9. sjednici Sabora KSB održanoj 28. listopada 2015. u Travniku jedna od točaka dnevnog reda koja je i izazvala najviše polemike, bila je Prijedlog kantonalnog plana upravljanja otpadom KSB za period 2015.-2025.. Prema ovome planu, KSB je podijeljen na tri regije (Lepenička, Lašvanska i Vrbaska) gdje svaka regija treba odlučiti kako će i na kojoj lokaciji zbrinjavati otpad. Plan precizira MZ Gračanica, općina Gornji Vakuf-Uskoplje kao jedinu lokaciju za izgradnju regionalne sanitarne deponije, dok za druge dvije regije nema ponuđeno rješenje. Budući da se lokalno stanovništvo općine Gornji Vakuf-Uskoplje već godinama bori protiv izgradnje ove deponije na lokalitetu u blizini naselja, poljoprivrednih površina i rijeke Vrbas, zastupnici HDZ 1990, Mateja Gadža i Anto Bilić glasovali su protiv ovoga plana. Ovime je HDZ 1990 još jednom dokazao kako čvrsto brani stavove lokalnog stanovništva i podržava ih u nastojanju zaustavljanja izgradnje Regionalne sanitarne deponije na ovoj lokaciji.

 Na dnevnom redu također se našao prijedlog odluke o zaduživanju za projekt izgradnje regionalnog vodovoda „Plava voda“. Saborska većina podržala je zaduženje od 7.700.000,00 EUR-a kod Europske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe. Zastupnici HDZ 1990 nisu podržali ovu odluku jer su mišljenja da ovaj projekt iziskuje veliki trošak i nije najbolje rješenje za naš kanton.

 Klub zastupnika HDZ 1990 uputio je Saboru inicijativu za otvaranje Ureda za europske integracije i praćenje europskih fondova pri Vladi KSB. Ured bi se bavio pitanjima statusa BiH i našeg kantona po pitanju Reformske agende BiH, kao i projektima financiranim predpristupnim fondovima EU. Ovakvim načinom djelovanja djelomično bi se rasteretio naš proračun po pitanju razvoja infrastrukture i poljoprivrede.

 Zastupnik Anto Bilić uputio je zastupničko pitanje Upravi za branitelje KSB vrše li i po kojim uvjetima raspodjelu novčanih sredstava u iznosu od 100.000,00 KM predviđenih proračunom KSB za 2015. godinu. Ova sredstva namijenjena su braniteljskoj populaciji za projekte samozapošljavanja branitelja.

 Ured za informiranje ŽO HDZ 1990 KSB

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar