HDZ 1990 potpisnica Deklaracije o ciljevima političkih stranaka u BiH u 21. stoljeću

U organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta u BiH na Jahorini se održava danas i sutra, 28. i 29. rujna Konferncija “Stranke 21.stoljeća-prekretnice i promjene u razvoju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini”.

U četvrtak, prvoga dana Konferencije predstavljena je Deklaracija nakon čega je uslijedilo potpisivanje Deklaracije o ciljevima političkih stranaka u BiH u 21. stoljeću.

Deklaraciju su potpisale gotovo sve parlamentarne stranke u BiH, a u ime HDZ-a 1990 je potpisao  Ivica Gašpar, glavni tajnik Stranke.

Potpisnici se obvezuju da će podržavati i jačati odgovornost, transparentnost, zastupanje javnog interesa, uključivanje-davanje jednake prilike svima, unutarstranačku demokraciju, politički dijalog i suradnju. U Deklaraciji je naglašeno i to da političke stranke moraju iskoristiti svoje potencijale da vode proces evropskih integracija i snositi odgovornost za napredak u interesu cijeloga društva.

Nenad Simović,direktor NDI za BiH naglasio je, uz ostalo, da su tvorci Deklaracije zapravo političke stranke koje su ju danas i potpisale i tako se obvezale ispoštovati njezine ciljeve.

Dvodnevnoj Konferenciji nazoče Ivica Gašpar, glavni tajnik i Ante Janković, međunarodni tajnik HDZ-a 1990.

Tijekom dva dana održat će se niz predavanja, među kojima su: Zašto je demokracija važna?-predavač Sonja Lokar, izvršna direktorica Regionalne kancelarijeCEE mreže za rodnu jednakost,Slovenija; Da li su političke stranke u krizi?-predavač Iain Gill, međunarodni stručnjak za političke stranke, suradnik WFD, NDI i Gill Consulting International-a;Kampanje 21. stoljeća-Tomislav Damnjanović; Poziv na akciju –mladi BiH podižu ljestvicu očekivanja Obrazovanje–Katarina Rađenović, Poduzetništvo– Edin Halilović, Političke stranke kao lideri reformskog procesa – BiH za 20 godina Suradnja, preuzimanje odgovornosti, reformska agenda, EU i NATO; Stranke i građani–da li su stranke prilagođene korisnicima (user-friendly)?Odgovornost, tradicionalni i moderni kontakt sa biračima, rastući trend razdvojenosti između stranaka i građana, inkluzivni razvoj politika, saradnja sa civilnim sektorom; Stranački integritet – utjelotvorenje pravih vrijednosti?;Zastupanje i odgovornost – da li smo SVI jednako zastupljeni?

 

 

 

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar