HDZ 1990: Proračun Mostara netransparentan

Gradski odbor HDZ 1990  Mostar napravio je analizu nacrta proračuna Grada Mostara za 2020. i poručuju kako i izdvojio stavke za  koje smatraju da nisu u funkciji unapređenja društvene, urbane sredine kakav je grad Mostar, nego zadržavaju postojeće negativne trendove i drastično narušavaju životni prostor, te stvaraju loš dojam o gradu kao atraktivnoj turističkoj destinaciji.

”Imamo gradsku administraciju  koja godinama, nametnutim proračunskim okvirima, permanentno narušava  civilizacijske i urbane dosege koje je grad imao do devedesetih godina prošlog stoljeća. Iz slijedeće analize vidljivo je da su sredstva  poreznih obveznika namijenjena uglavnom za financiranje preglomaznog administrativnog aparata te da se pokušava ozvaničit  zamagljivanje ogromnih novčanih sredstava pod krinkom  takozvanih ‘kapitalnih izdvajanja’ za gradska područja. Radi se o netransparentnom iznosu od 10.181.789,00 KM. Upitno je da li se bilo kakva sredstva mogu dodijeliti gradskim područjima  bez vrhovnog zakonodavnog organa grada tj. Gradskoga vijeća”, navode iz Gradskog odbora HDZ 1990 Mostar.

Malo sredstava za komunalnu potrošnju

Zato Gradski Odbor HDZ 1990 traži da gradonačelnik izvijesti porezne obveznike o utrošenim sredstvima za kapitalna izdvajanja u protekloj fiskalnoj godini. ”O kakvim se to kapitalnim investicijama radi, o kojim kapitalnim projektima  i načinu na koji su sredstva utrošena.

Pogotovo je li se u tim investicijskim transakcijama poštovao Zakon o javnoj nabavi. Pouzdano znamo da nije. Također, tražimo da se u nacrtu proračuna za 2020.  godinu definiraju ‘kapitalni projekti’ za koje se planira izdvojiti  10.181.789,00  KM”, navodi se u priopćenju HDZ-a 1990. Dodaje se kako su analizirali koliko građane grada Mostara  košta gradska administracija, te utvrdili da je za podmirenje  bruto plaća  i materijalnih troškova planirano  11.611.873,00 KM.  ”Dakle samo za administrativne  troškove  i  nejasne netransparentne kapitalne investicije porezni obveznici  će izdvojiti preko 21 milijun maraka u 2020 godini. S druge strane analizirali smo koliko je planirano ulaganja  u  zajedničku komunalnu potrošnju od čijeg obima ovisi je li grad grad ili neuredna zapuštena  anakrona sredina.  Sa  samo 6.297.000,00 KM godišnje  koliko grad ulaže u komunalne potrebe, jasno je zašto je Mostar jedan od najprljavijih gradova u Europi, jasno je zašto su prometnice vjerojatno među najlošijima  u Europi i jasno je zašto se grad  poslije svake obilnije kiše pretvara u Veneciju. Ali nije jasno zašto se kao takav  kandidira za prijestolnicu europske kulture u koju ulaže jedva 3.768.363,00 KM. Osnovni elementi komunalnog održavanja grada su održavanje čistoće, održavanje oborinske kanalizacije i održavanje prometnica.  Ova tri elementa su ogledalo grada. Za elementarnu higijenu grada predviđena su proračunska sredstva od 1.320.000,00 KMZa održavanje prometnica 1.925.000,00 KMa za čišćenje oborinske kanalizacijske infrastrukture kompletnog grada 900.000,00 KM. Ukupno 4.145.000,00 KM. Krajem dvadesetoga stoljeća, dakle prije dvadeset i nešto godina  za komunalne potrebe izdvojeno je dva puta toliko sredstava, što nije teško provjeriti.

Zadnjih dvadesetak godina da ne idemo dalje grad je svaku godinu neuredniji sa sve više komunalnih problema. I kad nam civilizirane zemlje Europe pokušaju grantovima pomoći da se približimo uljuđenim civilizacijskim  sredinama, napravimo nerješive probleme i goru situaciju od one koju smo imali”, ističu iz HDZ-a 1990.

Nema novca od Elektroprivrede

Zato Gradski odbor HDZ 1990 traži povećanje proračunskih sredstava za komunalne potrebe  za minimalno 50 posto u 2020, i slijedećih 50 posto u  proračunskoj 2021. kako bi se u dvije slijedeće godine obim zajedničke komunalne potrošnje povećao za 100 posto. iz HDZ-a 1990 podsjećaju kako u nacrtu proračuna za 2020. godinu nisu predviđena sredstva za zbrinjavanje muljnog otpada novoizgrađenoga prečistača, te traže  da se predvide odgovarajuća proračunska sredstva i žurno i dugoročno riješi zbrinjavanje ovoga zagađivača.

”Tražimo da se u proračunu za 2020. godinu, predvide sredstva od minimalno 100.000,00 KM za hitnu izradu projektne dokumentacije za plansko rješavanje bujičnih tokova lijeve i desne obale Neretve, te da se prema projektnoj dokumentaciji, u svakom narednom proračunskom periodu osiguraju sredstva za prihvaćanje i kanaliziranje buičnih tokova.Tražimo da se proračunskim sredstvima za 2020. predvidi nabava komunalnog vozila za sakupljanje lišća sa prometnica.U proračunu nisu predviđena sredstva za nabavu slivnih rešetki i kanalizacijskih poklopaca, te tražimo da se u proračunu predvidje sredstva za nabavu i ugradnju istih”, navode iz HDZ-a 1990.

Analizom proračuna utvrdili su da u dohodovnom djelu nisu planirana sredstva koja je Elektroprivreda HZHB obvezna uplaćivati Gradu na ime potopljenog zemljišta. Pošto se radi o znatnim financijskim sredstvima traže objašnjenje zašto ovi prihodi nisu uključeni u proračun za 2020 godinu.

Reorganizirati Gradsku upravu

”U normalnim civiliziranim zajednicama gradska administracija je servis grada i građana. U našim okvirima građani su u službi servisiranja neučinkovite, trome i u nekim elementima zakonski diskutabilne administracije. Podatak da  za podmirenje isključivo administrativnih troškova porezni obveznici izdvajaju oko 11,5 milijuna maraka i da je u tako neučinkovitom administrativnom aparatu uposleno tri stotine  djelatnika, govori sam  za sebe. Ne smatramo da su osobni dohoci gradskih službenika veliki. Čak štaviše mislimo da plaće treba povećati, ali gradsku administraciju treba racionalizirati. Zato Gradski Odbor HDZ 1990 traži da gradonačelnik u ovoj godini  reorganizira Gradsku upravu, da se u okviru raspoloživoga kadra na ključna i odgovorna mjesta postave kvalificirani i kvalitetni kadrovi, kojih u gradskoj upravi zasigurno ima, a svim djelatnicima koji su na bilo koji način umiješani u bilo kakve  koruptivne radnje, onemogući kontakt sa tražiteljima usluga”, priopćili su iz HDZ-a 1990.

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar