Inicijativa za Mostar: Zajednička izjava 10 političkih stranaka

Ozbiljno zabrinuti posljednjim događanjima u Gradu Mostaru kao i nizom pravnih, političkih i drugih radnji koje su Grad Mostar dovele u poziciju funkcionalnog vakuuma, a sve na štetu građana i njihove kvalitete života usvajamo

I  Z  J  A  V  U

 

 

  1. U skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj U9/09 o DOPUSTIVOSTI I MERITUMU od 26. 11. 2010. godine te rješenjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po istom predmetu 9/09 od 18.01.2012. godine,   zahtijevamo  da se implementiraju sve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vezane za grad Mostar, u ostavljenom roku od šest mjeseci, te insistiramo da se najhitnije poduzmu aktivnosti na implementaciji Ustavnih odluka, kako bi se smanjila ugroženost funkcioniranja ustavnog i pravnog poretka te omogućilo održavanje lokalnih izbora za Grad Mostar.

Shodno prednjem naloženo je Parlamentarnoj skupštini BiH da izmjeni i  dopuni neustavne odredbe Izbornog zakona BiH u skladu s prednjom odlukom u roku od šest mjeseci nakon objavljivanja odluke u Službenom glasniku BiH. Rješenjem Ustavnog suda BiH broj 9/09 od 18.01.2012. godine utvrđeno je da Parlamentarna skupština BiH nije izvršila naprijed navedenu odluku Ustavnog suda BiH te je utvrđeno da su odredbe člana 19. 4. Stav 2., član 19. 2 stav 1. i 3., kao i član 19.4 stav 2. do 8. Izbornog zakona BiH prestale važiti.

 

  1. Neprovođenje izbora i nepostojanje Gradskog vijeća rezultiralo je ogromnom štetom za Grad Mostar, što se prvenstveno ogleda kroz netransparentnost u funkcioniranju gradskih institucija, inertnost gradske uprave, smanjena proračunska sredstva za vitalne funkcije grada, blokiranje resursa i destabilizaciju u funkcioniranju grada u svim sferama života (infrastruktura, urbanizam, gospodarstvo, kultura, sport i zaštita životne sredine).

 

 

  1. Stranke su suglasne da je ovo stanje neodrživo i da u značajnoj mjeri utiče na normalan život građana Mostara te zahtijevamo od svih zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da na krajnje odgovoran način i u najkraćem mogućem vremenu pristupe primjeni odluke Ustavnog suda BiH i izmjenama Izbornog zakona kako bi se stvorili preduvjeti  i omogućilo održavanje izbora u Gradu Mostaru.

 

  1. Ove stranke zahtijevaju da se promjena Izbornog zakona za Grad Mostar, a na osnovu Odluke Ustavnog suda, kroz Parlamentarnu proceduru usvoji u najkraćem mogućem roku, stvore realne pretpostavke za raspisivanje i održavanje izbora za Grad Mostar do kraja ove godine.

 

HDZ 1990

SBB

BPS Sefer Halilović

DF Željko Komšić

SDP

HSP

SDU

HRAST

SBiH

SPP

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar