Javna tribina: Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog i drugog otpada na području HNŽ-a

Jučer je u Mostaru, 15. rujna, u Hotelu Ero održana javna tribina pod nazivom Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog i drugog otpada na području HNŽ-a. Predavači su bili Ivo Buntić, Srecko Boras i Mladen Arelić. Na tribini je iznesena Prezentacija postojećeg stanja sa presjekom trenutne situacije na odlagalistima u županiji.

Naglašeno je kako je jedan od osnovnih preduvjeta pravilnog raspolaganja otpadom razvijanje učinkovite strategije prikupljanja koja će olakšati pokretanje modernih sortirnica i stvoriti preduvjete za uspješnu reciklažu.

Jedan od temeljnih problema je i neusvajanje Plana upravljanja otpadom (PUO) u HNŽ-u od strane Skupštine koji je nazalost vracen ponovno Vladi čime je je cijeli proces zaustavljen. Važnost takvog dokumenta ogleda se i u tome što se bez Plana upravljanja otpadom, koji će biti usklađen sa Federalnim Planom, ne može aplicirati za europske IPA fondove čime se ova županija stavlja u krajnje nepovoljan položaj.

Pored uglavnom negativne situacije po ovom pitanju, ipak postoje primjeri pravilno postavljene strategije kao što je Sortirnica u opcini Prozor Rama čiji kapacitet može pokriti 25 tisuća stanovnika, a tu je i Regionalni centar upravljanja otpadom u Konjicu koji je započeo sa radom početkom ovoga mjeseca.

Zajedno sa predavačima na tribini su sudjelovali i posjetitelji koji su svojim pitanjima i prijedlozima doprinosili boljem informiranju i aktualizaciji ovog pitanja.

Author Info

Vinko Hdz1990

Nema komentara

Pošalji komentar