Jozo Ćosić, predsjedatelj Skupštine HBŽ na godišnjoj konferenciji OSCE-a o borbi protiv korupcije

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirala je u srijedu, 27. ožujka godišnju konferenciju na temu “Prevencija korupcije kroz primjenu informacijsko – komunikacijskih tehnologija”. Cilj konferencije je predstaviti iskustva Slovačke i Crne Gore o ulozi modernih tehnologija u prevenciji korupcije.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici institucija svih razina vlasti, te predstavnici antikorupcijskih timova, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Skupštinu Hercegbosanske županije predstavljao je njezin predsjedatelj, Jozo Ćosić. 

Nazočnima na konferenciji su se obratili Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a za BiH, Martin Kačo, veleposlanik Republike Slovačke u BiH, te predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore. Na konferenciji je, uz prezentaciju iskustava Crne Gore i Slovačke, prikazano sadašnje stanje vezano za primjenu modernih tehnologija u borbi protiv korupcije.  

Druga sesija godišnje konferencije posvećena je promociji dobre uprave i transparentnosti u upravljanju javnim financijama, te financiranju organizacija civilnog društva u jedinicama lokalne samouprave.

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar