Martin Raguž mladim političarima: Budite bolji od nas!

U tijeku je seminar “Kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini”, koji  je upriličen na Vlašiću u organizaciji Škole za političke studije Vijeća Europe u BiH, a polaznici su 35 mladih političara iz svih parlamentarnih stranaka.

Među uglednim predavačima ove edukacije je i izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a 1990, Martin Raguž.

Martin Raguž je kazao kako je tema ovoga seminara od iznimne važnosti. „Politička kultura dijaloga u Bosni i Hercegovini među političkim strankama je od izuzetne važnosti“, kazao je Raguž istaknuvši kako je politička  komunikacija u BiH vrlo često opterećena teškim i olovnim riječima, govorom mržnje te neuvažavanjem drugačijeg stava, zbog čega je potrebna nova generacija mladih ljudi, koji su i polaznici ovih škola, kako bi preuzeli nove standarde i vrijednosti.

„Oni bi trebali biti bolji od nas i preuzeti vrijednosti koje su karakteristične za razvijene demokratske zemlje, a to je važno za zemlju koja je multietnička, višereligijska i višenacionalna, kakva je naša zemlja“, istaknuo je Raguž.

Po završetku predavanja, uslijedila su brojna pitanja na koje je predsjednik Raguž davao odgovore.

Auditoriju, sačinjenom od 35 mladih, perspektivnih i kredibilnih osoba, Martin Raguž je poslao jasnu poruku „Budite bolji od nas“.

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar