Martin Raguž održao predavanje na Akademiji za političke lidere

MOSTAR, 28.11.2014. – Predsjednik HDZ-a 1990, Martin Raguž, održao je predavanje na temu „Ljudska prva iz perspektive države“ na Akademiji za političke lidere „Perpetuum mobile“.

Auditorij sačinjen od brojnih, perspektivnih mladih osoba koje dolaze iz svih prostora Bosne i Hercegovine i koje zastupaju većinu političkih opcija, kao i nevladinog sektora, s velikom pozornošću je pratio predavanje predsjednika Raguža.

„Od Magna carte i prvih pisanih dokumenata koji su bili temelji za kodifikaciju ljudskih prava, preko američke i francuske revolucije, koje su iznjedrile dokumente i zakone kojima su se štitila ljudska prava, sve do Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a, koja je, danas, temelj ljudskih prava“, kronološki je, predsjednik Raguž, izložio razvoj ljudskih prava.

Poseban naglasak je postavljen na zakonodsvstvo Europske unije, koje osigurava najvišu razinu ljudskih prava, s kojim zaonodavstvo Bosne i Hercegovine još uvijek nije u potpunosti usklađeno, kao i nužnosti određenih reformi kako bi ljudska prava bila zajamčena u BiH.

„Svi imaju pravo birati, kao i biti birani“, stav je predsjednika HDZ-a 1990 koji je kazao kako se ova stranka istinski zalaže za provedbu presude „Sejdić-Finci“ i europejizaciju Ustava Bosne i Hercegovine, koji će jamčiti ravnopravnost svih naroda i ljudi koji žive ovdje.

Po završetku predavanja, uslijedila su brojna pitanja na koje je predsjednik Raguž davao odgovore.

Nakon završenog formalnog dijela, uslijedilo je pojedinačno fotografiranje predsjednika Raguža sa polaznicima akademije, kojima je, budući da sutra održavaju simulaciju parlamenta, predsjednik Raguž dao zanimljivu ideju: „Javite mi, ukoliko se usuglasite oko ključnih pitanja,  šta ste dogovorili kako bih bio vaš glasnogovornik u institucijama BiH“.

Author Info

Vinko Hdz1990

Nema komentara

Pošalji komentar