Martin Raguž: Usvajanje izjave je najniža prepreka

Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Frederica Mogherini,  je danas, 23.02.2015., boravila u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Visoka predstavnica Mogherini, nazočila je današnjim zasjedanjima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji su usvojili izjavu Predsjedništva BiH o opredjeljenosti političkih lidera za poduzimanje potrebitih reformi u okviru procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.

Predsjednik HDZ-a 1990 i izaslanik u Domu naroda, Martin Raguž, založio se za dosljednu primjenu sadržaja izjave izrazivši zadovoljstvo njezinim usvajanjem, za koju smatra kako je tek najniža prepreka koja je bila pred Bosnom i Hercegovinom na njezinom europskom putu.

„Tek slijede ozbiljni izazovi i koraci, a to je plan reformi koji svi trebamo napraviti zajedno; sve razine vlasti, nevladin sektor, Europska unija i međunarodne institucije“, rekao je Raguž ukazavši kako  već sada nedostaje rok do kada će taj, sveobuhvatni plan reformi biti realiziran, kao i mehanizmi kojim će se vršiti monitoring nad provedbom toga plana, da opet ne bi sve ostalo deklarativno.

„Smatram kako oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imaju, sukladno Ustavu i svojim nadležnostima, odgovornost vršiti nadzornu, kontrolnu ulogu u onom dijelu kompentencija koji imaju, jer u protivnom nam se može dogoditi da to opet budu deklarativne, retoričke izjave, a ne stvarne, suštinske koje su potrebne Bosni i Hercegovini“, kazao je predsjednik HDZ-a 1990, koji je pozvao javnost i medije da vrše uvid u praktičko ponašanje svakog sudionika ovoga procesa, kako bi se detektiralo, eventualno destruktivno, kao i konstruktivno ponašanje svih aktera ovoga procesa.

„Vrijeme je za novu dimenziju političke kulture koja će se manifestirati polaganjem računa javnosti“, rekao je Martin Raguž, kazavši kako će se u suprotnom i dalje stvarati manevarski prostor za održavanje statusa quo.

Prema njegovim riječima, naglasak izjave jeste na socio-ekonomskim pitanjima, ali da ne treba u drugi plan stavljati ostala važna pitanja u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar