Nevenka Sušac:” Gradsko vijeće jako nedostaje ovoj velikoj i kompleksnoj sredini”

Nevenka Sušac – nositeljica liste za gradsko područje  Zapad:“  U svom iskustvu i dosadašnjem radu mogu samo reći da je očito da Gradsko vijeće jako nedostaje ovoj ovako velikoj i kompleksnoj sredini.  Prvo treba usvojiti postojeći Statut grada Mostara, zatim u njemu izvršiti izmjene i dopune koje su propisane Izbornim zakonom i nakon toga razmatrati novi prijedlog Statuta.

-Treba pristupiti reorganizaciji javnih poduzeća grada Mostara, uskladiti  nove naknade i nove zone građevinskog zemljišta, riješiti veliki broj imovinsko-pravnih predmeta građana,

-Donijeti Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u prigradskim  naseljima Grada Mostara,

-Zakonski i kvalitetno razmotriti Proračun Grada Mostara, a posebno Plan kapitalnih projekata,

– Za demografsku politiku potrebno je učiniti daleko više, sukladno nadležnostima Grada Mostara, a posebno proširiti objekte predškolskog odgoja i jasličke namjene.                                                              Uvesti radno vrijeme u ovim ustanovama sukladno potrebama roditelja u vidu cjelodnevnog rada. Uvesti diferenciranu cijenu smještaja u takve objekte, cijeneći imovinski i financijski status roditelja i njihovo radno vrijeme,

-Gradsko vijeće treba uvesti naplatu ulaznica za Stari grad, iz kojih sredstava bi se bar djelomično mogao vraćati kredit za koji je Grad Mostar zadužen prilikom obnove ovoga objekta, u prvom koraku za strane turiste.

– Urediti druge poslove iz zakonske nadležnosti Grada Mostara radi poboljšanja uvjeta života svih građana.

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar