Općinska vlast u Livnu ignorira presude sudova

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Livno, Općinski načelnik i vlast u Livnu su pokazali da niti poštuju, niti žele sprovoditi pravomoćne sudske presude.

Općinski načelnik, kao najodgovorniji za dodjelu građevinskog zemljišta u predmetu AC Krželj i Džaja, pokušava na sve moguće načine prebaciti odgovornost na službe u Općini i većinu u Općinskom vijeću, iako svi znaju da i službe i većina u vijeću (općinska vlast) rade isključivo po njegovom nalogu.

Naime, svaki prijedlog koji dolazi na Općinsko vijeće dolazi kao prijedlog načelnika, a službe ga na vijeću samo obrazlažu. Žalosno je bilo danas slušati pokušaj ignoriranja sudske presude na način da se u to upliće općinsko pravobraniteljstvo, Općinsko vijeće i svi drugi, a samo ne najodgovorniji za novonastalu situaciju. Međutim, sudske presude će se neminovno morati sprovesti, a za posljedicu će imati višemilijunske štete po proračun Općine Livno. Sigurno je da su u ovom slučaju oštećeni i AC Krželj i Džaja, i da će putem suda tražiti odšetu za izgubljenu dobit i nastalu štetu, a najodgovornija osoba, općinski načelnik se pokušava sakriti iza službi i Općinskog vijeća.

Ovaj slučaj ilustrira kako funkcionira ova općinska vlast kojoj je bitno samo da imaju 16 ruku (i sve odluke mogu prolaziti), a o zakonitosti istih ne vode računa. S pravom danas jedna kolegica postavlja pitanje o pravnoj nesigurnosti u Općini Livno, s obzirom na koji se način odluke donose i kakva se obrazloženja koriste za te pogrešne odluke.

Nadamo se da će ovo naše priopćenje potaknuti odgovorne i mjerodavne da se zapitaju što se to događa u Općini Livno i kako je moguće da se nanose ovakve štete samoj Općini.

Hoće li narod ponovno dati glas istim ljudima, istom načelniku, da vode ovu Općinu i da je upropaštavaju; od nestručno odrađenih projekata uređenja grada, korita rijeke Bistrice, koji za posljedice imaju poplave po cijelom gradu i uništenje tuđe imovine, do pravnih akrobacija u slučajevima dodjele građevinskog zemljišta…

Ured za informiranje HDZ1990 HB županije

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar