Politička akademija HDZ1990: Mladi su najveća dragocjenost, društva koja to nisu svjesna osuđena su na propadanje

Protekli vikend u Vitezu održana je Politička akademija HDZ 1990 pod nazivom “Mladi, Politika i Mediji”.

Ciljevi ove Akademije HDZ 1990 su podizanje medijske i političke pismenosti, s naglaskom na mlade koji su politički aktivni.

“Politička pismenost podrazumijeva podizanje kompetencija mladih za razumijevanje, kritičku procjenu političkih dešavanja i političke zbilje, ali i snažnije uključivanje u politički život, dok medijska pismenost podrazumijeva podizanje kompetencija mladih za kritičko promatranje i samostalno kreiranje medijskih poruka.”- poručio je Josip Križanović, profesor medijske i političke pismenosti na Akademiji.

Akademija HDZ 1990 održala se u Etno selu Čardaci uz podršku Fondacije Konrad Adenauer Sarajevo.

“Mladi su najveća dragocjenost koju ima jedno društvo. Otuda im se mora pružiti odgovarajući društveni status, jer na njihovom potencijalu počiva budućnost svake društvene zajednice. Društva koja toga nisu svjesna neminovno su osuđena na stagnaciju i propadanje.

Mlade treba animirati da budu aktivni sudionici, a ne pasivni saputnici društvene zbilje. Treba ih osposobiti da imaju znanja i vještine neophodne za tzv. javni angažman. Ne radi se tu samo o pravno-političkim, komunikacijskim, ekološkim i sl. znanjima i vještinama, već i o svim drugim koja ih se u životnom smislu tiču.” -zaključila je Antonija Banožić, koordinatorica Političke Akademije HDZ 1990.

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar