Poziv na transparentnost

Budući da se u ova krizna vremena, uzrokovana Covid-19 virusom, nalazimo kao narod u posebno teškom i neizvjesnom položaju kao i sve učestalijim medijskim informacijama o netransparentnosti vezanim za javne nabavke, tražimo da svi stožeri Civilne zaštite u BiH na svim razinama dadnu cijelovitu informaciju o uvjetima i sredstvima kupnje kao i dobavljačima.

                                                                                                                   HDZ 1990

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar