Predstavnici HDZ-a 1990 na radionici o približavavanju BiH Europskoj uniji

Fondacija Centar za nove inicijative (CNI), uz podršku partnera iz Fondacije Eduardo Frei (EFF) iz Nizozemske, organizirala je prošli vikend radionicu pod nazivom „Izrada politika: Europska unija – prepreke i rješenja za BiH“.

Kroz raspravu i prijedloge o definiranju i provođenju programa približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, članovi HDZ-a 1990, Srećko Boras, Ante Janković, Borka Herceg Lukenda i Antonela Primorac, su predstavili program i rješenja HDZ-a 1990 za pokretanje europskog puta BiH.

Pored članova HDZ-a 1990, na radionici su sudjelovali i predstavnici drugih stranaka, a predavači Arjan Erkel (Fondacija Eduardo Frei) i ) i Coskun Coruz (Kršćansko demokratska stranka) su prezentirali iskustva drugih zemalja u provođenju reformi i usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Europske unije.

Prijedlozi politika sa ove radionice bi trebali poslužiti u radu budućih vlada i parlamenata u definiranju i provođenju programa ka približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Author Info

Vinko Hdz1990

Nema komentara

Pošalji komentar