Pripadnici Gradske organizacije HDZ-a 1990 se stavljaju na raspolaganje u volonterskom djelovanju za bilo kakvu pomoć sugrađanima

Narodna mudrost kaže da  ne znaš što imaš dok to ne izgubiš. Naravno svi smo znali što imamo, ali tek kada smo izgubili pravo na rad, slobodu kretanja ili zdravlje naših najmilijih shvatili smo kako ove blagodati nisu neotuđive. Ako shvatimo da su ove privilegije  ne samo prolazne, nego i podložne nepredviđenim  utjecajima i promjenama, više ćemo ih cijeniti.

A time  početi popravljati odnos prema životu i ljudima oko sebe.

Pandemija Corona virusa nije samo strašna pošast koja je uzdrmala naše društvo i u kratkom  roku dosadašnji način života  svela na pritvor i izolaciju. Ona je i prilika da sagledamo sve dobre strane života i uočimo  sve propuste,  pogreške  i zabludama zbog kojih sada trpimo.

Međutim ovo nije prilika  samo za objektivnu samokritiku, nego i  samosvijest da smo u najtežim trenucima pokazali visoku društvenu  odgovornost, samodisciplinu i humanu potrebu da zaštitimo druge i sebe.

Ovim putem zahvaljujemo svim sugrađanima na tome.

Ova nepogoda je još jednom pokazala da smo civiliziran, odgovoran i human narod.

I bez obzira što nismo članica  Europske unije, toj zajednici pripadamo. Ne samo po trenutnim nevoljama koje dijelimo nego prije svega po ljudskim vrijednostima koje potvrđujemo.

Baš zato zaslužujemo daleko bolje društvene i političke uvjete od onih koje imamo.

Ova situacija jasno pokazuje da nismo toliko ovisni od politike i političara koje imamo,  koliko  jedni od drugih, a ponajviše  od kompetentnih, stručnih i odgovornih ljudi za koje malo znamo, ali  koji  nesebično  ulažu sebe i zahvaljujući  kojima ćemo ovu pošast puno brže pobijediti. 

I ovim putem im svesrdno zahvaljujemo.

Nažalost takvih je sve manje na pozicijama na kojima bi morali biti.

Ovo jeste vrijeme za preispitivanje sebe, ali još više  za kritičko preispitivanje odgovornosti onih koji su nas doveli u nezavidnu  društvenu i političku  situaciju u kojoj se nalazimo.

Corona je pokazala koliko smo kao ljudska vrsta ranjivi, ali isto tako jaki kad smo savjesni,  humani i  u međusobnom uvažavanju odgovorni. U takvim  odnosima  se ničega ne trebamo  bojati i  sve  prirodne i političke nevolje možemo pobijediti.

U ovoj borbi za preživljavanje, sve razlike postaju iracionalne, sve ono što smo držali presudnim pokazalo se malo važnim.  Jer smo svi  jednako ugroženi bez obzira na nacionalne, vjerske, društvene i političke razlike. U zaštiti zajednčkog zdravlja postali smo presudno međuovisni. Poslije ovoga uvjereni  smo da će se mnoge predrasude korigirati.

I poslije Corona krize, društveni i politički  odnosi u ovoj državi će dobiti sasvim drugu dimenziju.

 

Ovu opomenu prirode moramo posmatrati i u globalnom kontekstu.

Od nas ovisi hoćemo li je shvatiti na pravi  način i mijenjati  svoj odnos prema sebi, drugima, a prije svega prema našem okruženju. Hoćemo li se udaljavati od sebe ili se vraćati izvoru?

Udaljavanjem od izvora već smo okrenuli prirodu protiv sebe. Ukoliko sve ovo ne shvatimo na pravi način kriza će se ubrzo ponoviti, samo u mnogo težem obliku.

Priroda se ovaj put samo nakašljala i pokazala da borbu protiv nje ne možemo dobiti.

Činjenica je  da je svaka ljudska generacija neotpornija i ranjivija od prethodne.  Sve više smo ovisni od farmaceutskih proizvoda. Proizvodnja hrane se monopolizira, a zalihe pitke vode nestaju. Zašto?

Da bi mali, odabrani dio svjetske populacije zadovoljio perverzne potrebe za moći i dominacijom.

Kompetentni stručnjaci odavno upozoravaju na ovu virusnu pošast. Međutim globalno ljudsko zdravlje na nesreću  svih nas, isključivo ovisi od farmaceutskih profitnih interesa.

Nije daleko od pameti da ćemo, ako pristanemo na ovakve globalne odnose, živjeti u permanentnoj izolaciji.

 

Ovo nije samo zdravstvena kriza, ovo je ispit naše mentalne snage.

Svjesni smo da je čovjek društveno biće, da nismo naviknuti na izolaciju, ali molimo sugrađane na strpljenje. Da kao do sada nastave sa savjesnim i odgovornim ponašanjem.  

Poslije ove  zdravstvene ugroze mnogi naši sugrađani će doći u egzistencijalnu krizu, što će biti veliki humanitarni ispit za sve.

Smatramo da državne institucije, na svim nivoima moraju osigurati dovoljno  osnovnih prehrambenih i higijenskih potrepština, kojima  će trebati opskrbiti egzistencijalno ugrožene sugrađane. U tome pravcu smatramo da se već sad trebamo pripremati i organizirati za pojačanu opskrbu stanovništva.

Nijedan  pripadnik naše zajednice ne smije biti napušten ili  zaboravljen.

 

Pripadnici Gradske organizacije  HDZ-a 1990 se stavljaju na raspolaganje u volonterskom djelovanju za bilo kakvu pomoć sugrađanima.

 

                             

                                                        Gradska organizacija HDZ 1990 Mostar

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar