PRO-Budućnost: Edukacija za mlade političke lidere i liderke iz Bosne i Hercegovine

 

Projekt PRO-Budućnost želi mladim političkim snagama pružiti platformu za usvajanje i unapređenje vještina i znanja važnih za vođenje odgovornog i konstruktivnog diskursa, koji bi doprinio poboljšanoj klimi dijaloga radi izgradnje i opstojnosti trajnog mira u Bosni i Hercegovini.

• Edukacija je otvorena za sve mlade političke lidere i liderke od 18 do 35 godina.
• Šest mjeseci programa u tri faze:
• Travanj – Svibanj 2019: on-line edukacija „Mala škola za izgradnju mira (MŠIM)“ http://sspb.probuducnost.ba
• Svibanj – Lipanj 2019: dvije edukativne radionice za učesnike i učesnice koji su uspješno završili «Malu školu za izgradnju mira».
• Jesen 2019: praktična primjena usvojenih znanja
• Edukacija je besplatna.

Tijekom Male škole za izgradnju mira učesnici i učesnice će se upoznati sa različitim društvenim elementima i procesima važnim za izgradnju trajnog mira, u formi on-line edukacije, što podrazumijeva pohađanje škole preko PC-ja, prenosnog računala, tableta ili mobitela i pristup sadržaju u vrijeme koje odgovara učesnicima/učesnicama odgovara tijekom trajanja škole.
Dvije edukativne radionice će razvijati praktične vještine političkog komuniciranja, a kroz javne istupe i/ili debate će se iste praktično primjenjivati.

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve politički aktivne mlade u Bosni i Hercegovini. PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Projekt provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Prijave sa imenom i prezimenom, e-mailom i brojem telefona poslati do 8. travnja 2019. godine na e-mail: edita.colo@crs.org, nakon čega će prijavljeni dobiti detaljne upute vezano za edukaciju.
Za dodatna pitanja i informacije možete kontaktirati i 033/726-837.

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar