Raguž: Što je sa prognanim i raseljenim osobama?

Zastupnik u Domu naroda PS BiH i predsjednik HDZ-a 1990, Martin Raguž, je na današnjoj sjednici Doma naroda otvorio temu implementacije Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma, kojim je definirano pitanje prava i povratka izbjeglica i raseljenih osoba.

Ističući Sporazum o izbjeglicama i raseljenim osobama, kao jedan od najvažnihijih elemenata Daytonskog mirovnog sporazuma, Raguž je kazao kako je vrijeme da se nadležne institucije, prema podacima dobivenim posljednjim popisom stanovništva, odrede o ovom pitanju i daju precizne podatke u kojoj mjeri je realiziran povratak, kao i prava, sigurnost, zdravstveno osiguranje, zapošljavanje i obrazovanje povratnika.

„Naša zemlja je, u jeku ratnoga vihora, doživjela velika kretanja i egzodus stanovništva. Samo iz bosanske Posavine je prognano preko 160 000 Hrvata. Što je s tim ljudima danas? Institucije Bosne i Hercegovine moraju ustrajati na implementaciji Aneksa VII i omogućiti pravo i mogućnost na povratak svakom čovjeku koji iskaže želju za istim“, kazao je Raguž, tražeći od Vijeća ministara precizne podatke i strategiju realizacije ovoga važnog pitanja.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, zahvalila je predsjedniku HDZ-a 1990 na otvaranju ove teme uz odgovor kako će nadležno ministarstvo do rujna ove godine pripremiti sve tražene informacije i prezentirati strategiju povratka raseljenih i prognanih osoba.

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar