Raguž tražio informacije o strukturalnom dijalogu o pravosuđu

Delegat Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Martin Raguž (HDZ1990) je, tijekom jučerašnje sjednice Doma naroda, uputio pitanje ministru pravosuđa u Vijeću ministara o rezultatima, dinamici i konsekvencama Stukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i Evropske unije, reformama pravosuđa, brojnim neriješenim predmetima, kriminalizaciji HVO-a, utjecaju referenduma u RS-u na procese pravosuđa.

Pojasnio je kako je to važno znati zbog osiguranja nezavisne pozicije pravosuđa i njegove potpune reforme što je, naglasio je Raguž, eksplicitan zahtjev svih relevantnih struktura kada je u pitanju pravosuđe, a sve u svjetlu najavljenog referenduma Republike Srpske o tom pitanju.

Upozorio je na nesređeno stanje u pravosuđu, s obzirom na to da ima više od dva miliona neriješenih predmeta tražeći poseban osvrt na politizaciju cijelog procesa i donošenja odluka o pravosuđu te pitanjima ratnih zločina.

Odgovor ministra pravosuđa BiH, Josipa Grubeše, je od strane Raguža ocijenjen kao djelomičan, te je zatraženo da se do sljedeće sjednice pripremi temeljit odgovor na ova važna pitanja.

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar