Regionalna konferencija žena “Europa i Balkan”

REGIONAL WOMENS ROUD TABLE CONFERENCE ON „EUROPE AND THE BALKANS“

U organizaciji Jarl Hjalmarson Fondacije, koja se bavi obukom mladih i žena o tome da preuzmu odgovorne funkcije u svojim strankama i državama, je u Sarajevu, od 22-24.09.2017 održana Regionalna konferencija asocijacija žena pod nazivom „Europa i Balkan“.

U radu Konferencije su sudjelovale i članice naše stranke Zdenka Krešić i Božana Levarda.

U prvom panelu o temi: Međunarodna suradnja među ženama naglašena je potreba suradnje među ženskim asocijacijama u okruženju i Europi, poradi iznalaženja rješenja, jer je manje-više problem zastupljenosti žena u političkom životu u svim državama okruženja isti.

Da i u EU stanje, po ovom pitanju, nije sjajno obrazložila je gospođa Jassica Rosencrantz, vicepredsjednica Odbora za transport i Komunikacije parlamenta Kraljevine Švedske.

U drugom panelu o temi; Ekonomska integracija regiona, govorilo se o liberalizaciji viznog režima, u kome je Republika Kosovo u najnezavidnijoj poziciji i o ekonomskoj suradnji među državama okruženja gdje Republika Hrvatska jedina ima pozitivnu bilansu.

U panelu na temu; Izbjeglička kriza i emigracija sudjelovala je i naša predstavnica Božana Levarda. U svom izlaganju navela je nekoliko razloga za imigriranje  velikog broja ljudi sa ovih prostora prema zemljama Zapadne Europe.

Na panelu; Spoljna politika i sigurnost naglašena je velika težnja svih zemalja u okruženju za ulaskom u EU, a zajedno s predstavnicama iz EU (Hrvatska i Švedska) prijeka potreba za užom suradnjom u borbi protiv terorizma.

Konferencija je održana u duhu iskrenih i argumentiranih razgovora predstavnica Albanije, Makedonije, Kosova, BiH, Hrvatske i Švedske. Naglašena je potreba održavanja regionalne suradnje žena.

Zaključeno je da koliko god mi imali samo svoje probleme, kada se rješava pitanje žena i sigurnosti nužno je oslušnuti stanje u susjedstvu.

 

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar