Tražimo ravnopravan tretman

Regionalna organizacija HDZ-a 1990 za Republiku Srpsku smatra neprihvatljivim odluku SIP-a o raspisivanju Lokalnih izbora za listopad 2020.godine, a  da je posve neizvjesno kad će se kriza uzrokovana pojavom virusa Covid -19 završiti. Naime, nama iz republike Srpske, koji sudjelujemo u izbornom procesu kao politička stranka angažman počinje odmah nakon raspisivanja izbora. Vise od 90 % glasača  u Republici Srpskoj iz reda hrvatskog naroda, odnosno izbjeglica i raseljenih ne živi na svojim stoljetnim ognjištima. Prvo sto moramo napraviti je uspostaviti kontakt i animirati ih da se najprije registriraju za izbore. Budući da se radi mahom o glasačima koji ne koriste modernu tehnologiju uskraćuje im se na ovakav način da ravnopravno ostvare svoje glasačko pravo. Stoga tražimo da SIP prilikom određivanja rokova za registraciju i glasovanje putem pošte ostavi isto vrijeme kao i na prethodnim izborima i samim tim odgode Lokalne izbore.

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar