Za legitimno predstavljanje naroda i administrativni preustroj BiH

Želeći upoznati javnost sa smjernicama Izbornoga programa koji na predizbornim skupovima predstavljamo biračima, Koalicija Hrvatsko zajedništvo nastavlja s njegovom prezentacijom po pojedinim točkama u kojima nudi konkretna rješenja za najvažnija pitanja iz političkoga, društvenoga i ekonomskoga života BiH, sa svrhom OPSTANKA i OSTANKA hrvatskoga naroda i svih drugih u ovoj zemlji. Svi se slažu kako je Daytonski mirovni sporazum zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali je sve njezine narode i građane strpao u jednu „luđačku košulju“ s tri bića, a dva rukava, pa se i dan danas u njoj koprcaju i nikako se osloboditi njezinih stega. Zato smo mi iz Koalicije Hrvatsko zajedništvo uvjereni kako u suradnji s međunarodnom zajednicom treba poraditi na EUROPEIZACIJI DAYTONA jer je loša politika vladajućih elita dovela BiH na začelje zemalja bivše Jugoslavije kada su u pitanju euroatlanske integracije kojih su svima puna usta, ali je urađeno vrlo malo konkretnih stvari. Podsjetimo se samo koliko je bh. institucijama trebalo za odgovor na Upitnik iz EU-a i još sve nije završeno! Ako je cilj bh. politike, a mi smo ga sebi zadali, Europeizacija Daytona i otklon od logike Daytona ka logici Brisela, mi smo spremni poraditi na tome. Naime, od opstanka kao civilizacijske vrijednosti, trebamo ići ka euroatlantskoj budućnosti. Europeizacija Daytona dio je našega programa već deset godina i držimo kako se, u okviru te briselske logike, mogu riješiti najveći politički izazovi u BiH, poput ustavne reforme, promjene Izbornoga zakona, provedbe presuda Ustavnoga suda, načina odlučivanja i načina predstavljanja svih naroda u BiH, kao i otklanjanja svih oblika diskriminacije. Kako to postići? Uz pomoć EU-a radit ćemo na integriranju ovoga vrlo važnoga geostrateškoga područja, što je najveći interes EU-a zbog sigurnosti ukupne Europe. To su geopolitički razlozi na koje smo dugo čekali, jer su se pojavili drugi akteri – od Rusije, Turske itd. – koji su vrlo aktivni na ovome području. Protiv njih nemamo ništa, ali želimo jasno reći kako je budućnost ove zemlje EU te suradnja s partnerima iz EU i suradnja s druga dva naroda i građanima u BiH. Temeljna pretpostavka jeste vjerodostojno prihvaćanje pravne stečevine EU-a i europskih vrijednosti. Kao poveznica s ovim nameće se REFORMA USTAVA I IZBORNOGA ZAKONODAVSTVA. Naime, Aneks 4 Daytonskoga mirovnoga sporazuma BiH definira kao državu triju konstitutivnih naroda i ostalih građana sastavljenu od dva entiteta. Takav ustroj pokazao se nedovoljnim za osiguravanje pune nacionalne ravnopravnosti i otklanjanje diskriminacije. Izrazito je nepravedan, skup i neučinkovit te stalni izvor napetosti, nepravde, blokada i neodgovornosti. Ustavna pozicija hrvatskoga naroda nije u suštinskom smislu ravnopravna (način biranja, predstavljanja i odlučivanja). Zadaća Koalicije Hrvatsko zajedništvo jeste radi osiguranja punopravnoga članstva u EU, nužnim i neminovnim procesom ustavnih promjena osigurati stvarnu jednakopravnost hrvatskoga naroda s druga dva, što podrazumijeva mogućnost legitimnoga predstavljanja i zaštite vitalnoga nacionalnoga interesa, kao i administrativno teritorijalni preustroj BiH. To se može postići samo usklađivanjem Ustava i ključnih zakona s pravnim standardima višenacionalnih uređenih europskih država kao što su Belgija i Švicarska. Ovim bi se konačno u BiH otklonile sve nedoumice i nesporazumi, postigla puna ravnopravnost i svima omogućio život dostojan čovjeka. I za to je Koalicija Hrvatsko zajedništvo spremna na sebe PREUZETI ODGOVORNOST i svima u BiH uz ostale preduvjete, koje ćemo uskoro predstaviti, osigurati OPSTANAK i ostanak u ovoj zemlji, što i jeste okosnica ovoga programa.

 

Informativno-promidžbeni ured

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar