ZAŠTITIT ĆEMO LJUDSKI ŽIVOT OD ZAČEĆA DO PRIRODNE SMRTI

Čovjek i OPSTANAK u središtu su programskih smjernica Koalicije Hrvatsko zajedništvo. Čovjek, kao Božje stvorenje; čovjek kao dar Neba Zemlji, kao onaj koji je stvoren na sliku i priliku svoga Stvoritelja. Upravo iz tih razloga, jedna od glavnih točaka Izbornoga programa Koalicije HZ jeste zaštita ljudskoga života od začeća do prirodne smrti, tim više što je „napredni svijet“ u svojoj propagandi pod kirnkom slobode odlučio se umiješati u Božje planove. Ovaj je zadnja točka našega programa, kao svojevrsni zaključak nakon svih drugih iznesenih točaka.

ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE smjernica su i preduvjet za čovjekov napredak u njegovu životu i ostvarenje njegovih snova. Sadašnje stanje u ovoj vrlo bitnoj čovjekovoj oblasti života je katastrofalno, počevši od osnovnoškolskoga do visokoškolskoga obrazovanja.

Naša zadaća jeste rješavanje problema u školstvu i obrazovanju po ugledu na napredne zemlje. Kadrove treba obrazovati tako da oni koji su završili škole i fakultete ne dočekaju „odlazak u mirovinu“ na  zavodima za zapošljavanje, već im se mora dati prigoda da doprinesu razvoju ovoga društva.

Kako bismo to postigli, zalagat ćemo se za temeljito reformiranje školstva, a posebno provesti reformu srednjega školstva. Rješenje koje nudimo jeste: 1.Obrazovati na fakultetima kadrove prema zahtjevima tržišta rada, a ne praviti hiperprodukciju zanimanja za koja se ne može naći posla. 2. Obvezno provesti reviziju svih sumnjivih diploma, pogotovo onih koje su kupljene na raznim fakultetima te jačati status svih djelatnika u obrazovanju, kao i stvoriti uvjete za kvalitetno obrazovanje. 3. Zaustaviti ekspanziju privatnih fakulteta koji služe jedino za štancanje i za pravljenje diploma; zaustaviti širenje lažnih diploma i s tim diplomama zauzimanje radnih mjesta u javnim poduzećima. 4. Omogućiti onima koji su najbolji studenti, koji su po izvrsnosti zaslužili radno mjesto, da dobiju prigodu dokazati se, da rade i unaprjeđuju ovo društvo u BiH.

Da oni nisu stali na branik domovine, mi danas ne bismo bili ovdje. Naravno riječ je o braniteljima.

BRANITELJSKA POPULACIJA posebna je zadaća koju smo zacrtali. Ovo je vrlo osjetljiva tema jer je status branitelja Domovinskoga obrambenoga rata u rukama pojedinaca koji njime manipuliraju. Branitelji se koriste za ostvarivanje različitih interesa, izbornih rezultata; međusobno se dijele, zavađaju zbog neravnopravnoga odnosa prema njima; općenito koriste se  vrlo nekorektno i manipulativno u političke svrhe.

Ovdje se nameće više pojedinačnih ciljeva te zato moramo poraditi na nekoliko polja kako bismo status populacije koja nam je svima omogućila da živimo i opstajemo u BiH dignuli na punu veću razinu. 1. zaustaviti nepoštenu reviziju; 2. prestati s maltretiranjem branitelja, koji su ostvarili osobnu invalidninu, svakogodišnjom revizijom njihovih invalidnina; 3. apsolutno depolitizirati braniteljsku populaciju;4. uvesti reda u braniteljske udruge; zaustaviti nepoštenu, a provesti istinsku reviziju (razdvojiti prave od samozvano proizvedenih branitelja te spriječiti svaku manipulaciju braniteljima u političke svrhe, vratiti im dignitet i dostojanstvo te osigurati uvjete za život dostojan čovjeka.

To će se postići donošenjem odgovarajućih zakona u parlamentima kojima će se uvesti red u ovu osjetljivu oblast. Ministarstvo branitelja staviti u istinsku funkciju svih njih i osiguranjem sredstava za njihovo dostojanstveno življenje izbjeći svaku njihovu moguću politizaciju.

INSTITUCIJE OD NACIONALNOGA ZNAČENJA nisu adekvatno vrednovane zbog nepostojanja odgovarajućih institucija, kao i slabe organiziranosti i potpore postojećim nacionalnim, znanstvenim i kulturnim institucijama.

Sebi u zadaću stavljamo očuvanje, zaštitu i razvoj institucija od strateškoga značenja za nacionalni identitet hrvatskoga naroda u BiH. To je vrhunski prioritet Hrvatskoga zajedništva, a odnosi se na znanstvene, obrazovne, medijske, kulturne, športske institucije organizacije i asocijacije.To se može postići stvaranjem mreže ovih institucija s Republikom Hrvatskom i iseljeništvom.

ZAŠTITA LJUDSKOGA ŽIVOTA OD ZAČEĆA DO PRIRODNE SMRTI kruna je opstanka hrvatskoga naroda. U ovoj vrlo osjetljivoj oblasti vlada nesklad, nerazumijevanje, potpuno suprotna mišljenja, poglavito kada je u pitanju pravo na pobačaj. To nije problem samo u BiH nego u puno razvijenijim državama svijeta.

Pravno čemo i zakonski učiniti sve kako bi se ljudski život zaštitio od njegova začeća u majčinoj utrobi pa sve do prirodne smrti, sukladno nauku Katoličke crkve.

Zalagat ćemo se za donošenje odgovarajućih zakonskih rješenja, koja će zaštititi ljudski život od njegova začeća do prirodne smrti, premda smo svjesni kako ćemo imati snažne protivnike u raznim nevladinim organizacijama i pritiske iz mnogih zemalja Europske unije. Međutim, nikada svoju ruku nećemo dignuti za ozakonjenje abortusa, ubojstva čeda u majčinoj utrobi, što je jedno od najgorih ubojstava nemoćnoga živoga bića.

Hrvatsko zajedništvo kao politički subjekt predstavljanja hrvatskoga nacionalnoga bića u BiH izraslo je iz vlastitoga naroda, kao i iz hrvatskoga nacionalnoga kruga. Poštujući i čuvajući sebe, idemo bez straha i kompleksa u susret svim izazovima koji će nas očekivati u našem budućem radu. Koalicija stranaka okupljena u Hrvatsko zajedništvo spremna je preuzeti odgovornost za svoj narod i za ovu državu, ponuditi jednu drukčiju politiku u predstavljanju svoga naroda, ne vladati narodom, već mu služiti. Nećemo se odnaroditi od onih koji će nas birati, koji će nam dati prigodu realizirati ovaj program. Stoga,vi imate moć 7. listopada izabrati one za koje smatrate da će vas predstavljati najkvalitetnije, najpoštenije i najtransparetnije. Iskoristite tu moć, iziđite na izbore i birajte promjenu. Birajte Hrvatsko zajedništvo, nas koji ćemo se potpuno drukčije ponašati, koji ćemo služiti ovom narodu i koji ćemo istinski željeti promjenu i istinski povesti BiH u euroatlantske integracije.

Informativno-promidžbeni ured

Author Info

Admin

Nema komentara

Pošalji komentar